BELog - za sprawą nowej lokomotywy EuroDual firmy ELP wraca z dróg z powrotem na tory.

BELog - za sprawą nowej lokomotywy EuroDual firmy ELP wraca z dróg z powrotem na tory.

15 grudnia 2021 | Źródło: Eisenbahn Kurier / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Wykorzystując elastyczność i siłę pociągową lokomotywy EuroDual, spółka BELOG chce przenieść swoje przewozy z ciężarówek z powrotem na tory. BELog GmbH koncentruje się na transporcie ciężkich towarów, takich jak towary masowe, skały, piasek i żwir z Saksonii-Anhalt w różnych relacjach transportowych na północ i południe. Tam gdzie wcześniej 20 wagonów EA było transportowanych klasyczną lokomotywą elektryczną BoBo, BELog będzie mógł w przyszłości ciągnąć 39 wagonów EA lokomotywą EuroDual pozyskaną od firmy ELP!

Lokomotywa EuroDual dla BELog. Fot. European Loc Pool

Dzięki mocnemu silnikowi diesla, EuroDual z ELP oferuje możliwość samodzielnego dojazdu do różnych stacji załadunkowych i rozładunkowych w Niemczech, gdzie BELog jest obecnie nadal zależny od lokalnych usługodawców. BELog chciałby dalej rozwijać swoje przewozy kolejowe i obsługiwać nowe stacje.

Siła i elastyczność EuroDual umożliwia sprawny i wydajny transport. Dzięki możliwości łatwego przełączania pomiędzy napędem elektrycznym i diesla, BELog jest w stanie bezpośrednio podłączyć inne nowe żwirownie i cementownie do transportu kolejowego, które obecnie są obsługiwane głównie przez ciężarówki. Wraz z pojawieniem się EuroDual, łańcuch logistyczny będzie bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska.

"Nasz udziałowiec Schwenk miał w przeszłości mniej dobre doświadczenia z niezawodnością kolei i dlatego przeniósł wiele transportów na drogi.Lokomotywa ELP - EuroDual daje nam niezbędną elastyczność, wydajność i siłę pociągową, co pozwali przywrócić transport z dróg na tory", mówi Timo Pappe - Dyrektor Zarządzający BELog. Jeśli kolej okaże się sukcesem, kilka linii kolejowych do poszczególnych cementowni zostanie reaktywowanych, a kolejne lokomotywy EuroDual zostaną wynajęte.

"Dla nas oświadczenie BELOG jest kolejnym potwierdzeniem, że nasze produkty stanowią istotną wartość dodaną w odniesieniu do zmiany transportu z drogowego na kolejowy i celów klimatycznych", mówi Willem Goosen, dyrektor generalny European Loc Pool.

Lokomotywa zostanie dostarczona do BELOG przed końcem grudnia. ELP zorganizowało również szkolenie maszynistów lokomotywy, które jest zagwarantowane w kontrakcie.

 

BELog jest przedsiębiorstwem transportowym firmy SCHWENK. Firma SCHWENK została założona w Ulm w 1847 roku i jest tym samym jednym z najstarszych przedsiębiorstw rodzinnych w niemieckim przemyśle materiałów budowlanych. Podstawowa działalność firmy podzielona jest na cztery działy: cement, piasek i żwir, beton i pompy do betonu.

Podstawę materiałów budowlanych produkowanych przez SCHWENK stanowią wapień, kamień kruszony, piasek i żwir. Surowce te są z reguły pozyskiwane z naszych własnych magazynów i miejsc wydobycia. Razem tworzą one podstawę do produkcji betonu. W połączeniu z własnymi usługami w zakresie pompowania betonu oraz wysokiej jakości doradztwem SCHWENK tworzy całościową ofertę dla swoich klientów.

Zarówno w Niemczech, jak i za granicą SCHWENK jest reprezentowany na rynku przez liczne holdingi i spółki zależne. Tworzą one szeroki portfel - od firm z branży materiałów budowlanych i firm badawczych po firmy rolnicze i hodowlane.