Terminal Rail Baltica w Tallinie ma powstać do 2028 r.

Terminal Rail Baltica w Tallinie ma powstać do 2028 r.

16 grudnia 2021 | Źródło: Centrum Strategii Transportowych / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Budowa terminalu w Tallinie dla przyszłej europejskiej linii kolejowej Rail Baltica ma się rozpocząć w 2025 r. Faza projektowa terminalu została zakończona 15 grudnia. Projekt terminalu został stworzony wspólnie przez brytyjską pracownię architektoniczną Zaha Hadid Architects oraz prywatną estońską firmę Esplan. Całkowity koszt budowy terminalu wyniesie około 170 milionów euro. Ponieważ cały projekt Rail Baltica jest opóźniony do 2030 roku, do tego czasu terminal będzie wykorzystywany przez Elron (prowadzi ruch pasażerski - IF)

Projekt terminalu Rail Baltica w Ülemiste, Tallinn. Fot. Centrum Strategii Transportowych

"Terminal ten stanie się w pewnym sensie nowym centrum miasta, łączącym przestrzeń publiczną, w której można się dobrze bawić, z węzłem komunikacyjnym, umożliwiającym podróżowanie różnymi środkami transportu. Może być również wykorzystywany do organizacji imprez publicznych. Oprócz połączenia z lotniskiem rozważane jest również włączenie terminalu autobusowego. Do istniejącej linii tramwajowej do centrum miasta zostanie dodana linia do portu morskiego. Na początku przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg na firmę budowlaną, a kolejny etap rozpocznie się jesienią" - powiedział Kadi Metsmaa, dyrektor wykonawczy Esplan.

Należy również zauważyć, że terminal będzie nosił imię Lindy, bohaterki narodowej epopei Kalevipoeg.

Jak informował we wrześniu prezes Rail Baltica Estonia Tõnu Grünberg, projekt przyszłej linii kolejowej Rail Baltica napotkał różne trudności, a wyznaczony wcześniej termin uruchomienia obiektu na 2026 r. został przesunięty o cztery lata, do 2030 r.

Termin 2030 r. powinien być ostateczny, ponieważ transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) ma być gotowa do działania do tego roku. Jak poinformowano w październiku bieżącego roku w odniesieniu do danych z audytu przeprowadzonego przez estoński Narodowy Urząd Kontroli, prace planistyczne dotyczące Rail Baltica oraz nabycie gruntów potrzebnych do budowy linii Rail Baltica w Estonii są opóźnione o wiele lat w stosunku do pierwotnego harmonogramu. W szczególności opóźnienie w nabywaniu gruntów wzrosło do pięciu lat w stosunku do pierwotnego harmonogramu.

Tymczasem na początku października minister gospodarki i infrastruktury Taavi Aas przyznał, że cały projekt nie będzie gotowy do 2026 roku. Według niego, estońska część projektu może mieć deficyt budżetowy w wysokości 300-500 mln euro do 2030 roku.

Według uczestników projektu, wyjściem z sytuacji mogłoby być wprowadzenie linii do eksploatacji w Estonii w kilku etapach.

Od czasu odzyskania przez Estonię niepodległości, Rail Baltica jest największym projektem infrastrukturalnym w tym kraju. Całkowita planowana długość linii kolejowej z Tallina do granicy polsko-litewskiej wyniesie 870 km, z czego 213 km przebiegać będzie przez Estonię.

Rail Baltica połączy Tallin, Rygę, Kowno, Warszawę i Berlin. Według analizy kosztów i korzyści z 2017 r. realizacja projektu Rail Baltica będzie kosztować 5,79 mld euro. Jesienią ubiegłego roku Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) stwierdził, że koszty projektu wzrosły już o ponad 20%, do 7 mld euro.

W 2017 r. trzy państwa bałtyckie zawarły porozumienie, w którym zobowiązały się do budowy linii kolejowej Rail Baltica do 2025 r. i oddania jej do użytku do 2026 r. Do 85% projektu zostanie sfinansowane przez Unię Europejską, a Estonia, Łotwa i Litwa będą musiały pokryć resztę kosztów we własnym zakresie.