ETCS dla RegioSpiderów dostarczy AŽD Praha, dla jednego pojazdu będzie kosztował około 440 tys. EURO

ETCS dla RegioSpiderów dostarczy AŽD Praha, dla jednego pojazdu będzie kosztował około 440 tys. EURO

22 grudnia 2021 | Źródło: zdopravy.cz / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spółka České dráhy (ČD) wybrała dostawcę urządzeń pokładowych ETCS dla kolejnej gamy swoich pojazdów. AŽD Praha wykona instalację w jednostkach Stadler RS1 serii 841.

Pojazd Stadler RS1 serii 841. Fot. České dráhy / zdopravy.cz

W krótkim czasie jest to kolejny kontrakt, w którym cena jest znacznie niższa w stosunku do kosztorysu. Koleje Czeskie pierwotnie oczekiwały ceny 283 mln CZK (11 212 000 EURO) za urządzenia do 17 pojazdów, ale ostatecznie zwycięzca przetargu zapewni je za 189,8 mln CZK (około 7 520 000 EURO).

Są to pojazdy z napędem spalinowym o nazwie handlowej RegioSpider. Seria 841 kursuje głównie na Vysočinie, częściowo także w regionie Pardubic. Zostały one zakupione w latach 2011-2013, w dużej mierze dzięki dotacjom europejskim. Łącznie modyfikacjom poddanych zostanie 17 pojazdów.

Wyłonienie zwycięzcy nastąpiło po około roku od ogłoszenia konkursu.

Zgodnie z pisemnym sprawozdaniem zamawiającego oferta AŽD Praha jako jedyna spełniała warunki udziału w przetargu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w procedurze postępowania określonego w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Po upływie terminu składania ofert ostatecznych do zamawiającego wpłynęła oferta firmy Stadler Service AG., jednach ze wzlędów formalnych nie była ona rozpatrywana.

Dla AŽD Praha jest to kolejne duże zamówienie na instalację ETCS w pojazdach kolejowych. Ostatnio wygrała kontrakt na modernizację serii 842.