PKP PLK zmodernizują połączenie między stacjami Padew a Wolą Baranowską (terminal LHS)

PKP PLK zmodernizują połączenie między stacjami Padew a Wolą Baranowską (terminal LHS)

22 grudnia 2021 | Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PODZIEL SIĘ

Na Podkarpaciu sprawniejszy transport towarów koleją z terminala Linii Hutniczo Siarkowej  w Woli Baranowskiej do Padwi na trasie Sandomierz - Dębica zapewni inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Umowa za ponad 15 mln przewiduje remont torów i mostu. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

 

 

PKP PLK zmodernizują połączenie między stacjami Padew a Wolą Baranowską (terminal LHS)
Linia towarowa Padew - Wola Baranowska. Fot. Krzysztof Leszkowicz / PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Inwestycja PLK wpisuje się w strategię rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego województwa podkarpackiego. Linia między stacjami Padew a Wolą Baranowską zapewnia połączenie sieci kolejowej z jednym z terminali Linii Hutniczo Siarkowej (LHS). LHS wykorzystywana jest w transporcie towarów masowych przywożonych do Polski z Ukrainy, innych państw byłego Związku Radzieckiego, Chin. Zadanie PLK sprzyja efektom, jakie przyniesie planowana rozbudowa terminala przeładunkowego PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa na stacji Wola Baranowska

 

Pociąg towarowy na trasie Padew  - Wola Baranowska.
Fot. Krzysztof Leszkowicz / PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Prace na pięciokilometrowym łączniku Padew – Wola Baranowska poprawią stan toru, podtorza i obiektów inżynieryjnych. Wyeliminowane zostaną ograniczenia prędkości. Przywrócona będzie prędkość 60 km/h – maksymalna na towarowej trasie. Przewidziano remont mostu i dwóch przepustów. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem oraz prace na trzech przejazdach kolejowo-drogowych podniosą poziom bezpieczeństwo. Zwiększą się także możliwe obciążenia taboru na tor ze 196 do 221 kN - efektywniejszy będzie przewóz ładunków.

Umowę „Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej” wykona za 15,6 mln zł netto PNUIK Kraków Sp. z o.o. Zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w latach 2022 – 2023. Projekt finansowany jest z budżetu państwa.