ÖBB Rail Cargo Group zapewnia bezpieczeństwo dostaw w sposób przyjazny dla środowiska.

ÖBB Rail Cargo Group zapewnia bezpieczeństwo dostaw w sposób przyjazny dla środowiska.

27 grudnia 2021 | Źródło: ÖBB Rail Cargo Group / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) obsługuje rocznie ponad 460.000 pociągów towarowych, dzięki którym austriacka i europejska gospodarka oraz ich połączenia handlowe z Azją funkcjonują przez całą dobę - niezależnie od pogody, w niedziele i święta, a także w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. RCG jest drugą co do wielkości firmą w Europie zajmującą się kolejowym transportem towarów. Z działalnością w 18 krajach, 12 centrami logistycznymi i 16 terminalami, jest jednym z największych, wysokowydajnych dostawców usług logistycznych na świecie.

 

Fot. ÖBB Rail Cargo Group

Operatorzy sieci pomocniczych RCG są na służbie również 365 dni w roku.

Reprezentantem wielu pracowników RCG, którzy pracują również w niedziele i święta, jest grupa ludzi, których praca jest często ukryta - agenci logistyczni. Pracują oni wprawdzie za kulisami, ale odgrywają decydującą rolę w sprawnym funkcjonowaniu naszych łańcuchów transportowych. Agenci logistyczni są przede wszystkim odpowiedzialni za to, aby puste wagony były dostępne na czas, tak aby klienci RCG mogli załadować na nie towary, które mają zostać przetransportowane, zgodnie z harmonogramem. Jest to absolutnie konieczne, jeśli chcemy zagwarantować, że towar dotrze do miejsca przeznaczenia na czas. Sabrina i Florian (patrz zdjęcie) pracują w Bludenz w Vorarlberg i wykazali się ogromnym zaangażowaniem w swojej fantastycznej pracy dla RCG przez ostatnie 8 i 9 lat. Pracują nie tylko w weekendy i święta, ale także w nocy, od 18.30 do 6.30 rano, jeśli są potrzebni. Dla nich motywacja jest jasna: "Bardzo cenimy sobie pracę zespołową, ponieważ tylko dzięki wspólnej pracy możemy dobrze służyć naszym klientom."

 

Fot. © ÖBB Micheli

 

Transport towarów koleją jest zarówno ekologicznie zrównoważony, jak i systemowo ważny.

Około 30 % krajowej emisji CO2 pochodzi z transportu - i tendencja ta gwałtownie wzrasta. Jeśli chodzi o transport towarowy, samochody ciężarowe są jednym z głównych emitentów. W Austrii samochody ciężarowe emitują do 40 razy więcej CO2 niż pociągi. Europa dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku - Austria chce to osiągnąć do 2040 roku. Przeniesienie transportu towarów z dróg na tory ma kluczowe znaczenie, jeśli mamy osiągnąć ten cel neutralności klimatycznej transportu w Austrii i w Europie.

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) utrzymywała pełną ofertę krajowych i międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych także w czasie pandemii Covid-19. Dzięki temu zapewnione zostało zaopatrzenie ludności i gospodarki w towary. Przy tym oczywiście przestrzegano najsurowszych wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników RCG oraz przepisów urzędowych. Również w momencie wybuchu pandemii koronawirusa na początku 2020 r. ÖBB Rail Cargo Group utrzymała bezpieczeństwo dostaw. W ten sposób w ciągu zaledwie kilku dni można było radykalnie zwiększyć nawet przewozy transgraniczne, dzięki czemu towary mogły dotrzeć do miejsca przeznaczenia. W razie potrzeby można teraz zapewnić dodatkowe usługi transportowe (w zależności od warunków pogodowych). To samo dotyczy usługi Rolling Road (ROLA). Dostępne są również kompleksowe rozwiązania logistyczne na zamówienie, w tym organizacja usług na pierwszej i ostatniej mili.

Rail Cargo Group: dział transportu towarowego ÖBB

Grupa Rail Cargo jest jednym z wiodących przedsiębiorstw logistyki kolejowej w Europie. Kształtuje branżę - przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. W całej Europie i poza nią, aż po Azję. Łączy ludzi, przedsiębiorstwa i rynki - od pierwszej do ostatniej mili. To dzięki 9 393 pracownikom 34 narodowości w 18 różnych krajach 460 000 pociągów rocznie, czyli 1260 dziennie, bezpiecznie dociera do celu. Dzięki efektywnym usługom logistycznym typu end-to-end przewozi rocznie 95 milionów ton netto ładunków. Udział modalny Grupy wynosi 28,2 % w całym rynku przewozów towarowych w Austrii, co plasuje operatora w czołówce europejskiej. Co roku chroni klimat Austrii przed emisją ok. 1,1 mln ton CO2. Operacyjne zarządzanie Grupą Rail Cargo należy do Rail Cargo Austria AG.

ÖBB: Dziś. Jutro. Razem.

W roku 2020 dzięki ekologicznym usługom transportowym ÖBB Group, jako kompleksowego dostawcy usług w zakresie mobilności i logistyki, 287 milionów pasażerów i ponad 95 milionów ton ładunków bezpiecznie dotarło do celu. Energia elektryczna, którą zasilane są pociągi i dworce kolejowe przedsiębiorstwa, pochodzi w 100 procentach z odnawialnych źródeł energii. Z punktualnością 97 procent w transporcie pasażerskim ÖBB zalicza się do najbardziej punktualnych przewoźników kolejowych w Europie.

Dzięki rocznym inwestycjom w infrastrukturę kolejową w wysokości ponad trzech miliardów euro ÖBB buduje koleje przyszłości. Prawie 42 000 pracowników kolei i autobusów oraz około 2 000 praktykantów w całej grupie dba o to, aby około 1,3 mln podróżnych i 1 300 pociągów towarowych bezpiecznie dotarło do celu. ÖBB jest kręgosłupem systemu transportu publicznego. Jako największe przedsiębiorstwo ekologiczne w Austrii ÖBB dowozi ludzi i ładunki wszędzie tam, gdzie są potrzebne, w sposób bezpieczny i zrównoważony. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem należy do ÖBB-Holding AG.