6 mln euro na instalację urządzeń pokładowych ERTMS we flocie Trenitalia

6 mln euro na instalację urządzeń pokładowych ERTMS we flocie Trenitalia

29 grudnia 2021 | Źródło: Ferrovie.Info / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Ponad 6 mln EURO dotacji na instalację we flocie Trenitalia. pokładowych urządzeń systemu ERTMS - europejskiego systemu sterowania i kontroli ruchu pociągów, który umożliwia kursowanie pojazdów na wszystkich liniach europejskich, gwarantując większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych funkcji i technologii Dzięki pracy FS Italiane oraz wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Cassa Depositi e Prestiti - włoskiego banku inwestycyjnego (CDP), Trenitalia uzyskała bezzwrotną dotację, która zostanie wykorzystana na część inwestycji w ERTMS, system technologii kolejowej wybrany jako wspólny język europejski.

Fot. Trenitalia

W szczególności, za pośrednictwem EBI, około 4 mln EURO zostanie wykorzystane na instalację ERTMS w 76 regionalnych pociągach hybrydowych, podczas gdy za pośrednictwem CDP, jako partnera wdrażającego, bezzwrotna dotacja w wysokości 2,2 mln EURO zostanie przeznaczona na modernizację systemu w 12 szybkich pociągach przeznaczonych do międzynarodowego i transgranicznego ruchu Włochy-Szwajcaria-Niemcy (siedem ETR 610) oraz do wewnętrznego ruchu greckiego (pięć ETR 470).

Pociągi dużych prędkości zostaną poddane modernizacji technologicznej dzięki zainstalowaniu na pokładzie systemu ERTMS Baseline 3, najnowszej wersji systemu kontroli jazdy pociągu.

Zaproponowane projekty zostały wybrane w ramach dwóch europejskich zaproszeń do składania wniosków w ramach programu "Łącząc Europę" (CEF) Transport Blending, narzędzia opracowanego przez UE w celu wspierania nowych inwestycji w sektorze transportu. Dla Trenitalia jest to pierwszy przypadek finansowania w ramach programu CEF na lata 2014-2020.

Operacja ta po raz kolejny dowodzi znaczenia kolei jako zrównoważonego, bezpiecznego i ekonomicznego środka transportu. Instalacja ERTMS pozwala bowiem jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa podróży, gwarantując wysoką wydajność w zakresie punktualności i regularności, mając na uwadze jeden cel końcowy - przyczynić się w znacznym stopniu do zachęcania coraz większej liczby osób do wyboru transportu kolejowego, przestrzegając w ten sposób kryteriów zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i gospodarczego.

Znaczenie systemu ERTMS dla lepszego zarządzania ruchem kolejowym potwierdza również dekret z mocą ustawy "Infrastruktura", w którym ustanowiono fundusz w wysokości 60 mln euro, na każdy rok od 2022 do 2026, w celu sfinansowania kosztów instalacji systemu technologicznego na pokładach pociągów.