W Lublińcu nowy wiadukt kolejowy zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi komunikację

W Lublińcu nowy wiadukt kolejowy zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi komunikację

30 grudnia 2021 | Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Miastem Lubliniec list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania kolejowo – drogowego przy ul. Częstochowskiej. Inwestycja zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz usprawni komunikację drogową w mieście.

Przejazd kolejowo-drogowy w Lublińcu. Fot. Katarzyna Glowacka / PKP PLK

Bezkolizyjne skrzyżowanie na kolejowej trasie, którą przejeżdża ok. 160 pociągów na dobę  zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Nowy obiekt, który zamierzają zbudować PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Miasto Lubliniec, będzie udogodnieniem dla mieszkańców, gdyż usprawni komunikację drogową i skróci czas przejazdu na drugą stronę torów.

List intencyjny, podpisany dziś między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. a Miastem Lubliniec umożliwi wspólną budowę wiaduktu kolejowego w miejscu przejazdu w poziomie szyn. To skrzyżowanie ulicy Częstochowskiej z dwiema liniami kolejowymi: Kielce – Fosowskie (linia 61) i Kalety - Wrocław Mikołajów (linia 143). Inwestycja ma objąć budowę bezkolizyjnego skrzyżowania oraz prace w obszarze przyległego układu drogowego. Pod wiaduktem ma być droga, chodnik i ścieżka rowerowa.

 

Podpisanie listu intencyjnego w Lublińcu.
Edward Maniura, Burmistrz Lublińca i Helmut Klabis, Dyrektor Zakladu Linii Kolejowych w Czestochowie PKP PLK
Fot. Katarzyna Głowacka / PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 

 

List intencyjny przewiduje wspólne przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych. Dokumentacja techniczna opracowana zostanie w najbliższych dwóch latach. Realizacja inwestycji planowana jest w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021 – 2027. 

Zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania kolejnych etapów zostaną określone w odrębnych porozumieniach.