METRANS wykonuje krok na wschód - przejmuje spółkę logistyczną CL EUROPORT MAŁASZEWICZE.

METRANS wykonuje krok na wschód - przejmuje spółkę logistyczną CL EUROPORT MAŁASZEWICZE.

06 stycznia 2022 | Źródło: METRANS / Kurier KOlejowy
PODZIEL SIĘ

Operator terminalu CL EUROPORT Sp. z. o. o. należy od teraz do sieci METRANS. Terminal jest strategicznie zlokalizowany na II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, na Białorusko - Polskim przejściu granicznym Brześć - Małaszewicze. Dzięki swojej lokalizacji CL EUROPORT staje się kolejnym HUB TERMINALEM w sieci METRANS, HUBEM dla nowego Jedwabnego Szlaku, a także możliwym punktem przecięcia dwóch ważnych szerokości torów - 1435 mm i 1520 mm.

Terminal intermodalny CL EUROPORT w Małaszewiczach. Fot. METRANS

Dla firmy METRANS jest to decydujący krok w kierunku rozszerzenia działalności na wschód i wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku. Lokalizacja, w której znajduje się centrum logistyczne CL Europort, jest oddalona o zaledwie cztery kilometry od węzła kolejowego w Terespolu i osiem kilometrów od skrzyżowania drogowego w Koroszczynie.

Terminal intermodalny CL EUROPORT w Małaszewiczach. Fot. METRANS

 

METRANS ma za sobą wieloletnią współpracę z CL EUROPORT, sięgającą czasów, kiedy rozpoczęła się działalność operacyjna firmy w Polsce. CL EUROPORT będzie nadal obsługiwał wszystkich klientów wraz z wartością dodaną systemu informatycznego METRANS i dodatkowymi połączeniami z siecią METRANS, ale poza tym  METRANS jest przekonany, że koncepcja HUB jest koncepcją możliwą do zrealizowania. Ta nowa relacja daje doskonałą okazję do uczenia się od siebie nawzajem, do rozwijania dalszych synergii pomiędzy firmą i jej klientami.

"Małaszewicze stanowią pomost pomiędzy krajami członkowskimi UE, Rosją, a nawet Chinami" - podkreśla Peter Kiss, Prezes Zarządu METRANS. "Nasz pomysł na terminal hubowy sprawdził się, a nowy terminal będzie doskonałym uzupełnieniem naszej sieci intermodalnej. Duża część międzynarodowych przewozów kolejowych, które trafiają stąd do Chin, już teraz przebiega przez Małaszewicze. Chcemy też dalej rozwijać się w tym segmencie dzięki strategicznej współpracy z Eurotransem" - dodał.

 

Małaszewicze i europejska sieć METRANS. Źródło: METRANS

 

Wraz z przejęciem obiektów CL Europort, METRANS wydaje się koncentrować na stworzeniu nowego środowiska hubowego wokół ruchliwego euroazjatyckiego przejścia granicznego. Jednakże, jak wspomniano powyżej, rozwój ten wzmacnia również współpracę firmy ze spółką Eurotrans, operatorem kolejowym działającym wzdłuż linii biegnącej przez Małaszewicze.

Dzięki przewozom kolejowym na trasach białoruskich i rosyjskich, operator kolejowy Eurotrans stanowi idealne rozszerzenie sieci Metrans. Metrans wykorzysta część potencjału Eurotransu, aby zaoferować nowe produkty kolejowe do i z Brześcia oraz dalej na wschód, a także zagwarantować jakość istniejących usług.

 

Terminal intermodalny CL EUROPORT w Małaszewiczach. Fot. METRANS