Korytarz Transportowy Morze Północne - Bałtyk rozszerza swoją działalność o 3 nowe kierunki.

Korytarz Transportowy Morze Północne - Bałtyk rozszerza swoją działalność o 3 nowe kierunki.

11 stycznia 2022 | Źródło: “North Sea – Baltic Rail Freight Corridor”
PODZIEL SIĘ

Trzy nowe obiekty w Kolejowym Korytarzu Towarowym Morze Północne-Bałtyk (RFC NS-B) mają na celu poprawę połączeń i uczynienie korytarza jeszcze bardziej konkurencyjnym. Porty Zeebrugge i Gandawa w Belgii, port Terneuzen w Holandii oraz Medyka, jedyna śródlądowa stacja docelowa w Polsce, to nowe pozycje, które mają wiele do zaoferowania.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Nowe kierunki są aktywne w korytarzu od 10 stycznia 2022 roku. Medyka, Zeebrugge i Gandawa staną się głównymi liniami w korytarzu, natomiast Terneuzen będzie funkcjonować jako linia łącząca. Należy wspomnieć, że Gandawa w Belgii i Terneuzen w Holandii połączone są ze sobą poprzez Kanał Gandawa-Terneuzen, znany również jako Kanał Morski, tworzący tzw. port północno-morski.

Przedłużenie zachodniej części korytarza stanowi ważną arterię dla zaangażowanych portów i jest wspierane przez dalszy rozwój firm Infrabel i ProRail.
Ma to strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstw, które chcą bezpiecznie i efektywnie transportować swoje towary i jednocześnie przyczynia się do przesunięcia modalnego na kolej. Niezawodny i dostępny dla wszystkich transport kolejowy jest rozwiązaniem korzystnym zarówno dla środowiska, jak i gospodarki.

Przedłużenie korytarza do Medyki to kolejny krok na drodze do usprawnienia transportu kolejowego na Wschód i do krajów azjatyckich, zwiększający potencjał przewozowy tego korytarza i poszerzający ofertę przewozową, co pozytywnie wpisuje się w strategię dywersyfikacji PKP PLK. S.A. Powyższe rozszerzenia są również odpowiedzią na oczekiwania klientów i pokazują współpracę wielu interesariuszy. 

 

Kolejowy Korytarz Towarowy Morze Północne-Bałtyk (RFC NS-B)

Poszukiwanie możliwości biznesowych

Oprócz istniejących dziesięciu portów należących do korytarza, porty Zeebrugge i Morza Północnego są kluczowymi graczami w zakresie kolejowego transportu towarowego, którzy dodadzą wartości i „zapewnią nowe możliwości biznesowe”. Ich dodanie ma „strategiczne znaczenie dla firm, które chcą bezpiecznie i wydajnie przewozić swoje towary i przyczynia się do przejścia na kolej. Niezawodne usługi kolejowego transportu towarowego, dostępne dla wszystkich, to droga naprzód i korzystna zarówno dla środowiska, jak i gospodarki” – mówi w komunikacie RFC NS-B.

Port Zeebrugge wyraźnie koncentruje się na transporcie kolejowym, który zajmuje około 15 procent całkowitego transportu towarowego. Posiada wiele kolejowych połączeń towarowych, na przykład z Francją, Włochami, Hiszpanią i Polską. Ponadto w ubiegłym roku połączyła się w jedną spółkę portową z należącym już do RFC NS-B portem w Antwerpii. ich celem jest stanie się największym portem kontenerowym w Europie i można sobie tylko wyobrazić możliwości wynikające z takiego rozwoju.

Z drugiej strony port Morza Północnego (Gandawa-Terneuzen) ma równie ciekawy potencjał. Komisja Europejska od lutego 2021 r. zapowiadała, że ​​dąży do włączenia strefy Kanału Gandawa-Terneuzen do RFC Morza Północno-Bałtyckiego. Port na Morzu Północnym, który już należy do RFC Ren-Alpe i Morza Północnego-Morze Śródziemnego, stawia transport kolejowy na pierwszym miejscu. Każdego roku 7 do 8 milionów ton ładunków wpływa do portu lub opuszcza go koleją. To 10 proc. wszystkich przewozów towarowych między portem a zapleczem, stosunkowo wysoki udział w porównaniu z innymi portami w Europie Zachodniej. Co tydzień przyjeżdża i odjeżdża ponad 300 pociągów.

Most Wschód-Zachód

Oprócz portów w rejonie Beneluksu, Północno-Bałtycki RFC pozyskał kolejną stację na granicy polsko-ukraińskiej. Medyka, przejście graniczne i obiecujący terminal, „poprawi pomost lądowy między Europą a Azją w kontekście rosnącego ruchu między Wschodem a Zachodem”. „Wydłużenie korytarza do Medyki to kolejny krok na drodze do usprawnienia transportu kolejowego do krajów wschodnich i azjatyckich, zwiększenia potencjału przewozowego tego korytarza oraz poszerzenia oferty przewozowej, co pozytywnie wpisuje się w strategię dywersyfikacyjną PKP PLK” wyjaśnia RFC NS-B.

Terminal Medyka pierwotnie służył do przewozu rudy żelaza. Terminal rzeczywiście wpisuje się w strategię dywersyfikacji PKP, a PKP Cargo ma na celu „przekształcenie Medyki w nowe Małaszewicze”. Jednak w związku z zawieszeniem transportu kolejowego tego towaru PKP Cargo zakupiło dwa reachstackery do obsługi kontenerów. Obecnie może obsługiwać 3-4 pociągi dziennie. Jedną z głównych zalet jest to, że terminal oferuje przeładunek od wąskiego do standardowego (1435mm do 1520mm). Ponadto oferuje możliwości magazynowania, dzięki czemu przeładunek nie musi odbywać się na wagon na wagon, jak w pobliskich terminalach.

 

Kolejowy Korytarz Towarowy Morze Północne-Bałtyk (RFC NS-B) został utworzony 10 listopada 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Korytarz przebiega przez osiem państw członkowskich UE: rozpoczynając się w portach Morza Północnego w Antwerpii, North Sea Port (Gent/Terneuzen), Zeebrugge, Rotterdamie, Amsterdamie, Wilhelmshaven, Bremerhaven i Hamburgu rozprzestrzeniając się w środkowych Niemczech przez Akwizgran, Hanower, Magdeburg i Berlin do Warszawy i granicy polsko-białoruskiej w Terespolu. Z Magdeburga prowadzi odnoga do Pragi przez Falkenberg i Drezno. W Falkenbergu rozpoczyna się odgałęzienie południowe w Polsce do Wrocławia, Katowic i Medyki. Kolejne odgałęzienie prowadzi z Warszawy do Kowna, a następnie do Rygi i Tallina. 

RFC NS-B obejmuje ponad 9600 km linii kolejowych i łączy najważniejsze porty Morza Północnego z Europą Środkową i krajami bałtyckimi.
Morza Północnego z Europą Środkową i krajami bałtyckimi, stanowiąc most kolejowy między Europą Wschodnią i Zachodnią.
a Europą Zachodnią.

Infrastruktura RFC NS-B zawiera:

  • 5253 km linii głównych,
  • 2552 km linii objazdowych,
  • 891 km linii łączących,
  • 960 km oczekiwanych linii głównych i objazdowych,
  • 257 terminali
  • 14 portów morskich: Antwerpia, Port Morza Północnego, Zeebrugge, Rotterdam, Amsterdam, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg, Ryga, Ventspils, Liepāja, Paldiski, Muuga i Sillamäe.