DB i niemieckie północne kraje związkowe zawierają sojusz na rzecz szybszej rozbudowy kolei

DB i niemieckie północne kraje związkowe zawierają sojusz na rzecz szybszej rozbudowy kolei

12 stycznia 2022 | Źródło: Deutsche Bahn / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Brema, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Dolna Saksonia, Szlezwik-Holsztyn i DB podpisują protokół ustaleń w sprawie "Kolei przyszłości na północy". - 30 mld euro do 2030 r. na promocję i przyspieszenie rozwoju kolei - wzmocnienie ruchu lokalnego, dalekobieżnego i towarowego

Fot. Deutsche Bahn

Deutsche Bahn (DB) oraz kraje związkowe Brema, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Dolna Saksonia oraz Szlezwik-Holsztyn poprzez wspólne przymierze napędzają rozwój kolei w północnych Niemczech. Celem projektu "Kolei przyszłości na północy". jest wspieranie i przyspieszanie nowych i rozbudowywanych projektów, wzmocnienie istniejącej infrastruktury oraz wzmocnienie transportu dalekobieżnego, lokalnego i towarowego - ponad granicami krajów związkowych. Partnerzy sojuszu chcą w ten sposób rozszerzyć usługi kolejowe i zwiększyć atrakcyjność kolei. Cel nadrzędny: zachęcenie większej liczby pasażerów i klientów transportu towarowego do korzystania z przyjaznych dla środowiska środków transportu kolejowego, a tym samym ochrona klimatu. W sumie do 2030 r. w infrastrukturę kolejową na Północy ma zostać zainwestowane ponad 30 mld euro. Przedstawiciele partnerów podpisali dziś Memorandum of Understanding (MoU) w celu ustanowienia sojuszu.

Kolej ma do odegrania kluczową rolę w przyjaznej dla klimatu zmianie w transporcie: z jednej strony należy przekonać więcej osób, by zrezygnowały z samochodów i zamiast tego podróżowały koleją w transporcie lokalnym i dalekobieżnym. Z drugiej strony, więcej towarów ma być przewożonych koleją, a nie ciężarówkami. Na północy Niemiec, na przykład, porty i przedsiębiorstwa wzywają do rozbudowy sieci kolejowego transportu towarowego - również w interesie niezawodnych łańcuchów dostaw.

 

 

Na zdjęciu, od lewej do prawej: dr Bernd Althusmann, Minister Gospodarki, Pracy, Transportu i Cyfryzacji kraju związkowego Dolna Saksonia; dr Maike Schaefer, Senator ds. Ochrony Klimatu, Środowiska, Mobilności, Rozwoju Miast i Mieszkalnictwa Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy; dr. Bernd Buchholz, Minister Gospodarki, Transportu, Pracy, Technologii i Turystyki kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn; Ronald Pofalla, Członek Zarządu DB odpowiedzialny za infrastrukturę; Ines Jessen, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie; dr. Anjes Tjarks, Senator ds. Transportu i Zmian Mobilności Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg.

 

Ronald Pofalla, członek zarządu DB ds. infrastruktury: "Sojusz opowiada się za atrakcyjną koleją w północnych krajach związkowych, za zwiększeniem przewozów towarowych na kolei oraz za Deutschlandtakt. Tak silny sojusz pięciu krajów związkowych i DB jest wyjątkowy dla rozwoju kolei w Niemczech. Wspólnie sprawiamy, że przyjazna dla klimatu kolej staje się silnym i atrakcyjnym środkiem transportu. Dotyczy to w równym stopniu obszarów metropolitalnych, jak i regionów wiejskich. Dzięki współpracy międzypaństwowej będziemy mogli w przyszłości planować skuteczniej, szybciej i bardziej całościowo usługi transportu kolejowego..

Dr Bernd Althusmann, minister gospodarki, pracy, transportu i cyfryzacji Dolnej Saksonii: "My na północy wiemy, że musimy rozbudować infrastrukturę kolejową nie tylko dla międzynarodowego ruchu dalekobieżnego, ale przede wszystkim dla osób dojeżdżających do pracy. Większy ruch towarowy musi być również transportowany koleją. Dzięki sojuszowi "Kolei przyszłości na północy". sieć Deutsche Bahn będzie planowana i rozbudowywana szybciej i wspólnie z uczestniczącymi krajami związkowymi."

Dr Bernd Buchholz, Minister Gospodarki, Transportu, Pracy, Technologii i Turystyki kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn: "Przyjęty niedawno przez parlament krajowy nasz ogólnokrajowy plan transportu lokalnego jest dokładnie tym, co stanowi właściwy element "Kolei przyszłości na północy". Tutaj zakotwiczyliśmy już kolejne ważne projekty w zakresie infrastruktury kolejowej, które chcemy realizować w najbliższych latach. Ważną rolę odgrywa między innymi elektryfikacja kolejnych linii kolejowych. W celu jak najszybszej realizacji wielu projektów należy konsekwentnie wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie daje ustawa o przyspieszeniu inwestycyjnym. Ponadto potrzebna jest odpowiednia liczba pracowników, aby procedury zatwierdzania przebiegały bez opóźnień."

Reinhard Meyer, minister gospodarki, infrastruktury, turystyki i pracy kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie: "Dobra infrastruktura transportowa jest decydującym warunkiem dalszego rozwoju gospodarki w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Dotyczy to zarówno ponadnarodowego transportu towarów, jak i dystrybucji towarów na małą skalę, połączeń turystycznych dla gości naszego kraju związkowego oraz oczywiście mobilności obywateli Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Północne kraje związkowe i Deutsche Bahn AG będą ściśle współpracować w celu intensywnego wspierania rozbudowy i budowy nowych linii kolejowych. Szczególnie ważne jest, aby w przyszłości planowanie i koordynacja były ściślej ze sobą powiązane, aby szybciej wdrażać niezbędne inwestycje budowlane."

Dr Maike Schaefer, senator ds. ochrony klimatu, środowiska, mobilności, rozwoju miast i mieszkalnictwa Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy: "Zwrot w transporcie jest tematem priorytetowym dla rządu federalnego i krajów związkowych, wspiera on realizację celów klimatycznych. Sprawny transport kolejowy, który jest istotnym elementem zwrotu w transporcie, ma zawsze charakter transgraniczny: Rozwój infrastruktury nie zatrzymuje się na granicach. Ta ekspansja może się udać szybko i w sposób skoordynowany tylko wtedy, gdy rząd federalny i kraje związkowe, zarządy transportu publicznego i przedsiębiorstwa kolejowe będą ze sobą ściśle współpracować. Podpisując dziś umowę, kraje związkowe i DB wspólnie robią duży krok w przyszłość, w kierunku atrakcyjnej i wydajnej sieci kolejowej na północy."

Dr Anjes Tjarks, senator ds. transportu i transformacji mobilności Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg: "Transformacja mobilności jest projektem ogólnokrajowym i ważną dźwignią dla osiągnięcia celów klimatycznych w całych Niemczech. Ten cel może zostać zrealizowany tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy będą jeszcze ściślej współpracować w ramach krajów związkowych. Hamburg, jako centrum transportu pasażerskiego w Europie Północnej oraz jako krajowy i międzynarodowy węzeł logistyczny, chce się do tego przyczynić wraz z otaczającymi go partnerami. Chcemy przyspieszyć rozbudowę naszej sieci kolejowej i dlatego w ramach sojuszu "Kolei przyszłości na północy". robimy ważny krok w kierunku jeszcze wydajniejszego transportu kolejowego w północnych Niemczech. Jest to prawdziwy północnoniemiecki sojusz kolejowy. W nadchodzących dziesięcioleciach spodziewamy się znacznego wzrostu ruchu kolejowego i dlatego elementarne jest wzmocnienie systemu kolejowego w całych Niemczech, rozbudowa infrastruktury zgodnie z przyszłością i zwiększenie przepustowości. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy atrakcyjnego i niezawodnego transportu kolejowego, aby w zrównoważony sposób przyspieszyć zwrot w zakresie mobilności i ochrony klimatu w całych Niemczech."

Protokół ustaleń koncentruje się na czterech kwestiach:

  1. Ofensywa inwestycyjna                                                                                                                                                                                                        Większa przepustowość kolei: Do 2030 r. w rozbudowę infrastruktury kolejowej na Północy zainwestowane zostanie co najmniej 30 mld euro.  
  2. Katalog środków                                                                                                                                                                                                                               W ramach sojuszu "Kolei przyszłości na północy".opracowywane są wspólne działania mające na celu wzmocnienie infrastruktury kolejowej na północy,  zwiększenie jej wydajności i atrakcyjności dla klientów.
  3. Przyspieszone planowanie
  4. Kraje związkowe i Deutsche Bahn zgadzają się na wspólne rozpoczęcie planowania na wczesnym etapie. W tym celu będą oni wnosić pomysły i studia wykonalności dla przyszłych projektów.
  5. Zarządzanie placem budowy                                                                                                                                                                                                 Partnerzy sojuszu usprawnią zarządzanie placami budowy, tak aby pociągi mogły kursować pomimo wielu placów budowy. Budowa i kursowanie pociągów muszą być optymalnie skoordynowane.

Latem 2022 roku uczestnicy chcą zaprezentować pierwsze konkretne wyniki projektu "Future Rail North".