Stan wyjątkowy: Kazachstan zwalnia operatorów z opłat i kar

Stan wyjątkowy: Kazachstan zwalnia operatorów z opłat i kar

14 stycznia 2022 | Źródło: Koleje Kazachstańskie / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

KTZ SA (Koleje Kazachstanu) podjęły decyzję o anulowaniu wszystkich opłat, kar i należności związanych z kolejowym transportem towarów przez kraj w okresie stanu wyjątkowego spowodowanego zamieszkami.

Fot. Koleje Kazachstańskie

Stan wyjątkowy w Kazachstanie, będący następstwem niepokojów społecznych spowodowanych wysokimi cenami gazu, wprawił świat w osłupienie. Również branża przewozów kolejowych obawiała się możliwego wpływu tej sytuacji na połączenia euroazjatyckie i łańcuch dostaw. Żadna z tras kolejowych nie została jednak uszkodzona.

Kazachstan wprowadził stan wyjątkowy w dniu 5 stycznia. W czwartek 13 stycznia trzy regiony zniosły go, ale reszta kraju pozostanie w tym stanie do środy 19 stycznia, aby zapewnić całkowitą stabilizację sytuacji.

Koleje Kazachstanu postanowiły zrekompensować operatorom niepewność i możliwe zakłócenia ostatnich tygodni, łagodząc opłaty w dwóch dziedzinach: po pierwsze, nie będzie kary za niewypełnienie wniosku zgodnie z planem przewozu ładunków. Oznacza to, że wszelkie grzywny za błędy administracyjne nie będą stosowane w okresie obowiązywania stanu wojennego.

Fot. Koleje Kazachstańskie

Po drugie, narodowy przewoźnik kolejowy nie będzie pobierał opłat za "przestój własnych wagonów, opóźnienie kontenerów na torach głównych, stacyjnych, które nastąpiły z winy nadawców, odbiorców, właścicieli oddziałów lub właścicieli wagonów (kontenerów).

Ponadto z powodu siły wyższej opłaty za składowanie przesyłek pozostających dłużej niż 48 godzin od momentu powiadomienia odbiorców o ich przybyciu do stacji przeznaczenia będą naliczane ryczałtowo, a nie 10-krotnie.

Na początku tego tygodnia KTZ poinformowała branżę, że ruch kolejowy przez Kazachstan przebiega bez zakłóceń.

Przedsiębiorstwo państwowe "Kazachstan Temir Zholy" (KTZ - Koleje Kazsachstańskie) podsumowało dziś (14.01.2022r.) wyniki roku 2021. Obroty ładunków operacyjnych osiągnęły 239 mld tkm netto, co stanowi historyczny rekord dla wszystkich lat niepodległości. Na koniec roku firma wykazała zysk. Tranzyt kontenerów przez Kazachstan przekroczył milion TEU.

Na sieci KTZ odnowiono ponad 1 000 km torów kolejowych. Z tego 582 kilometry zostały poddane remontowi kapitalnemu. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo ruchu i pracy. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w ubiegłym roku o 22%, a od 1 stycznia 2022 r. wzrosły również wynagrodzenia pracowników Spółki.