Władze belgijskie zatwierdzają połączenie portów w Antwerpii i Zeebrugge

Władze belgijskie zatwierdzają połączenie portów w Antwerpii i Zeebrugge

19 stycznia 2022 | Źródło: Railfreight.com / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Belgijski Urząd ds. Konkurencji (BMA) oficjalnie zatwierdził połączenie portów w Antwerpii i Zeebrugge. Oba porty uzgodniły w lutym ubiegłego roku, że połączą się w jeden port. Według Komisji ds. Konkurencji koncentracja ta nie doprowadzi do zakłóceń na rynku. Antwerpia i Brugge (którego Zeebrugge jest miastem podrzędnym) od kilku lat pracują nad połączeniem swoich portów. Antwerpia otrzyma 80,2 procent udziałów w połączonym porcie, podczas gdy Zeebrugge otrzyma kolejne 19,8 procent.

Fot. Port of Antwerp

Komplementarność portów

Antwerpia jest ważnym ośrodkiem przeładunku chemikaliów, natomiast Zeebrugge jest największym w Europie portem importu samochodów i ważnym portem dostaw LNG. Dlatego też badania przeprowadzone przez BMA wykazały, że oba porty są w wysokim stopniu komplementarne. Ich połączenie przyczyni się również do transformacji gospodarki cyfrowej i ekologicznej. Ponadto oba porty zawsze miały szerokie połączenia z chińsko-europejskimi pociągami towarowymi.

Oczekuje się, że oba porty będą obsługiwać około 278 mln ton ładunków rocznie. To wciąż dużo mniej niż największy port w Europie, Rotterdam, który w 2019 r. przeładował prawie 470 mln ton. Jeśli chodzi o wolumen kontenerów, belgijski połączony port będzie przeładowywał około 157 mln ton rocznie. Jest to mniej więcej tyle samo, co w Rotterdamie.

Z roczną przepustowością na poziomie 18,1 mln ton, niedawno powstały port Antwerpia-Zeebrugge stanie się największym portem przeładunkowym samochodów w Europie. Ponadto, przeładunek gazu w połączonych portach będzie stanowił ponad 15 procent całkowitego wolumenu w Europie.

Połączenie portów nie narusza  zasad konkurencji

Belgijski Urząd ds. Konkurencji ocenił, co planowana fuzja oznaczałaby dla koncesji portowych i konkurencji na rynkach takich jak transport kontenerów, płynnych ładunków masowych i taboru kolejowego. Ostatecznie komisja stwierdziła, że "ten plan połączenia spełnia wymogi do zatwierdzenia".

Zgodnie z decyzją podjętą w ubiegłym roku, obecny dyrektor generalny portu w Antwerpii, Jacques Vermeiren, zostanie przewodniczącym zarządu portu Antwerpia-Zeebrugge. Będzie on pracował nad poprawą połączeń między oboma portami, w tym transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i rurociągów.