PKP Intercity ubiega się o dofinansowanie kosztów wyposażenia lokomotyw w system ERTMS

PKP Intercity ubiega się o dofinansowanie kosztów wyposażenia lokomotyw w system ERTMS

20 stycznia 2022 | Źródło: PKP Intercity
PODZIEL SIĘ

Po raz pierwszy w historii spółki PKP Intercity złożyło wniosek o dofinansowanie do Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Spółka zamierza pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) na wyposażenie ponad 100 lokomotyw w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

Wizualizacja lokomotywy wielosystemowej. Źródło: Newag S.A.

 

W pierwszym etapie złożony przez PKP Intercity wniosek w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2) został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Teraz wniosek oczekuje na ocenę Komisji Europejskiej. Decyzja Komisji dot. wyboru projektów do dofinansowania przewidziana jest na czerwiec br. PKP Intercity planuje pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) na dofinansowanie ERTMS w latach 2022-2026.

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) na nową perspektywę finansową 2021-2027 został ustanowiony w lipcu 2021 r. Rozporządzeniem Unii Europejskiej. Głównymi celami CEF są budowa, rozwój, modernizacja i ukończenie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, energii i technologii cyfrowych. Budżet przeznaczony na transport to 25,8 mld euro, z czego 12,83 mld euro to pula ogólna dostępna dla wszystkich państw UE. W sektorze transportu do otrzymania unijnego wsparcia finansowego na podstawie wspomnianego rozporządzenia kwalifikują się m. in. działania wspierające systemy aplikacji telematycznych na potrzeby transportu, w tym Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

Konsekwentne wprowadzanie ERTMS przenosi kolej do świata cyfrowego. System umożliwia szybsze oraz bezpieczne podróże, a także poruszanie się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności instalacji i znajomości krajowych systemów. Wykorzystując środki z CEF chcemy wyposażyć w urządzenia ERTMS 104 lokomotywy, które w ciągu kilku najbliższych lat wzmocnią naszą flotę - mówi Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

Środki z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) są jednym z przewidzianych kilku źródeł finansowania rozszerzonej strategii inwestycyjnej PKP Intercity z perspektywą do 2030 roku. W jej ramach Spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. Wśród pozostałych źródeł finansowania wymienić należy: środki własne, rozliczenie środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), wykorzystanie kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), środki z Krajowego Planu Odbudowy, emisje obligacji oraz kredyty inwestycyjne.