RB Rail zawarło umowę na stworzenie jednolitego systemu sterowania ruchem kolejowym na Rail Baltica

RB Rail zawarło umowę na stworzenie jednolitego systemu sterowania ruchem kolejowym na Rail Baltica

23 stycznia 2022 | Źródło: Rail Baltica /Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W dniu 18 stycznia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy spółką joint venture Rail Baltica, globalnym koordynatorem projektu RB Rail AS oraz międzynarodowym konsorcjum na wykonanie prac inżynieryjnych i nadzoru nad pracami w zakresie sterowania ruchem kolejowym dla Rail Baltica, o wartości 32,3 mln euro. Celem RB Rail AS  jest stworzenie jednego, w pełni zunifikowanego i kompatybilnego technologicznie systemu dla całej linii głównej o długości 870 km.

Fot. Rail Baltica

Zespół partnerski składający się z firm SYSTRA, ITALFERR (Ferrovie dello Stato Italiane Group) oraz EGIS otrzymał kontrakt od Rail Baltica na świadczenie usług inżynieryjnych i zarządzania projektem w zakresie przygotowania, zaopatrzenia i nadzoru nad wdrożeniem podsystemów sterowania ruchem kolejowym Rail Baltica, które obejmują Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) Poziom 2, blokady, zarządzanie ruchem, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), podsystemy pomocnicze, stacyjne i zasilania nietrakcyjnego. Umowa jest ważna do momentu rozpoczęcia eksploatacji wszystkich podsystemów.

Multidyscyplinarne i międzynarodowe doświadczenie gwarantuje udane wdrożenie

W ramach nowego kontraktu zespół usług inżynieryjnych przejmie pełną odpowiedzialność za zarządzanie projektem i utworzy biuro zarządzania projektem, opracuje rozwiązania techniczne i będzie zarządzał realizacją prac, zapewniając nadzór techniczny nad projektowaniem, budową, integracją systemu, testowaniem i uruchomieniem, oddaniem do eksploatacji oraz okresem zgłaszania usterek.

"Naszym celem jest zapewnienie w pełni zunifikowanego i interoperacyjnego rozwiązania systemu sterowania ruchem kolejowym na całej 870-kilometrowej trasie Rail Baltica i aby osiągnąć ten cel, szukaliśmy usług inżynierii systemów z wiedzą techniczną, doświadczeniem i umiejętnościami, aby zarządzać wdrożeniem tego wyrafinowanego, połączonego i prawie "najnowocześniejszego" rozwiązania systemu sterowania ruchem kolejowym", komentuje Marc-Philippe El Beze, dyrektor techniczny i członek zarządu RB Rail AS.

 

Podpisanie umowy.
Na zdjęciu od lewej strony: Agnis Driksna, dyrektor generalny i prezes zarządu w RB Rail AS,
Frédéric Dufour, dyrektor na Europę Zachodnią w Systra
Marc-Philippe El Beze, dyrektor techniczny i członek zarządu w RB Rail AS.
Fot. Rail Baltica

 

Andrea Nardinocchi, Prezes Zarządu ITALFERR - "ITALFERR jest zaszczycony, że wraz z partnerami SYSTRA i EGIS może uczestniczyć w projekcie kolei dużych prędkości Rail Baltica. Cieszymy się, że możemy wspierać RB Rail AS i realizatorów projektu w realizacji tak ambitnego i kluczowego projektu, który poprawi połączenia między trzema krajami bałtyckimi i całą transeuropejską siecią transportową, co przyniesie duże korzyści społeczno-ekonomiczne poza granicami projektu, a także nowe standardy transportowe."

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po raz kolejny możemy wspierać Rail Baltica w realizacji tego kultowego projektu. Ten nowy kontrakt, wraz z naszymi partnerami Italferr i Systra, uzupełnia nasze bieżące zadania w ramach projektu, takie jak Dworzec Główny w Rydze oraz usługi projektowania i wsparcia technicznego na odcinku łotewskim. Jest to również silne świadectwo naszego klienta Rail Baltica, z którym jesteśmy dumni, że możemy kontynuować współpracę w zakresie rozwoju mobilności w krajach bałtyckich i Europie" - powiedział Olivier Bouvart, dyrektor generalny EGIS.

 "SYSTRA jest również niezmiernie zadowolona ze wsparcia projektu Rail Batica, ponieważ projekt ten poprawi jakość społeczności i połączeń w całej Europie, zapewniając jednocześnie ogromne korzyści ekonomiczne i nowe standardy mobilności w trzech krajach bałtyckich" - dodaje Jean-Charles Vollery, Chief International and Development Officer w SYSTRA.

 

Wizualizacja Kompleksu Rail Baltica w Rydze: budowa mostu kolejowego, nasypu i głównego dworca pasażerskiego.
Fot. Rail Baltica

 

Więcej informacji o członkach konsorcjum:

SYSTRA jest jedną z wiodących na świecie grup inżynieryjnych i konsultingowych specjalizujących się w rozwiązaniach dla transportu publicznego i mobilności. Od ponad 60 lat Grupa angażuje się w pomoc miastom i regionom w przyczynianiu się do ich rozwoju poprzez tworzenie, ulepszanie i modernizację infrastruktury transportowej. Misją Grupy, zatrudniającej 7 300 pracowników, jest usprawnienie podróży na całym świecie, aby zbliżyć do siebie mieszkańców i ułatwić im dostęp do zatrudnienia, edukacji i wypoczynku. SYSTRA, będąca punktem odniesienia dla rozwiązań transportowych, wspiera swoich Partnerów i Klientów w całym cyklu życia ich projektów.

ITALFERR jest inżynierską firmą konsultingową Grupy FS (Włoskie Koleje Państwowe). Od momentu powstania w 1984 roku, firma zrealizowała ponad 600 projektów w ponad 60 krajach, obejmujących transport masowy, koleje konwencjonalne i koleje dużych prędkości, będąc jedną z wiodących firm na rynku.  ITALFERR zatrudnia 2000 pracowników i posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów, od koncepcji po testy i uruchomienie, od robót budowlanych po systemy kolejowe, oferując klientom na całym świecie kompleksowe usługi i rozwiązania.

Egis jest międzynarodowym graczem działającym w sektorach konsultingu, inżynierii budowlanej i usług związanych z mobilnością. Projektuje i obsługuje inteligentną infrastrukturę i budynki, które są w stanie reagować na zagrożenia klimatyczne i przyczyniają się do bardziej zrównoważonego, trwałego i odpornego rozwoju terytorialnego. Prowadząc działalność w 120 krajach, Egis oddaje do dyspozycji swoich klientów wiedzę i doświadczenie 16 000 pracowników oraz opracowuje nowatorskie innowacje dostępne dla wszystkich projektów.

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Hiszpański Adif udziela zamówienia na projekt osi zmiennej szerokości toru dla taboru towarowego Hiszpański Adif udziela zamówienia na projekt osi zmiennej szerokości toru dla taboru towarowego
Następny artykuł Norweski Bane NOR zawarł umowy ramowe z 23 wykonawcami na kwotę 3 miliardów koron. Norweski Bane NOR zawarł umowy ramowe z 23 wykonawcami na kwotę 3 miliardów koron.