Zacieśnienie współpracy kolejowej Polski z Królestwem Niderlandów

Zacieśnienie współpracy kolejowej Polski z Królestwem Niderlandów

25 stycznia 2022 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel spotkał się 25 stycznia 2022 r. w Warszawie z Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, Daphne Bergsmą. Strony wymieniły podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem Infrastruktury i Zarządzania Wodą Królestwa Niderlandów, które określa perspektywy współpracy między Polską i Niderlandami w zakresie transportu kolejowego na najbliższe 5 lat.

 

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Fot. Ministerstwo Infrastruktury

 

- Memorandum nadaje ramy współpracy pomiędzy naszymi krajami w obszarze kolei. Wpisuje się w strategię używania transportu do budowania spójności Europy - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Sygnatariusze uzgodnili, że utrzymają i rozwiną współpracę dwustronną w celu rozwoju i wymiany rozwiązań, by jak najlepiej wykorzystać doświadczenia i wypracowane mechanizmy w zakresie infrastruktury kolejowej i jej utrzymania.

Obszary wspólnych zainteresowań obejmują m.in. poprawę transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej, rozwój przewozu ładunków koleją pomiędzy Polską i Niderlandami oraz w korytarzach pomiędzy UE i Dalekim Wschodem.

 

Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, Daphne Bergsma. Fot. Ministerstwo Infrastruktury

 

Memorandum dotyczy również współpracy na forum UE, innowacji w branży kolejowej, dobrych praktyk przy budowie, utrzymaniu i organizacji Kolei Dużych Prędkości (KDP), w tym integrację kolei i lotnisk, a także współpracy we wdrażaniu innowacyjnych i ekologicznych technologii w obszarze kolejnictwa.

Forma współpracy zakłada m.in. wymianę informacji, organizowanie warsztatów i seminariów dla interesariuszy, wspólne badania i projekty, a także spotkania na wysokim szczeblu oraz na szczeblu eksperckim.

Niniejsze Memorandum zastępuje Memorandum o współpracy pomiędzy Ministrem Infrastruktury RP i Ministerstwem Transportu, Prac Publicznych i Zarządzania Wodą Królestwa Niderlandów z 2010 r. Będzie obowiązywać do 2026 r.