Marek Olkiewicz objął stanowisko Członka Zarządu ds.Operacyjnych w spółce PKP CARGO S.A.

Marek Olkiewicz objął stanowisko Członka Zarządu ds.Operacyjnych w spółce PKP CARGO S.A.

03 lutego 2022 | Źródło: PKP Cargo, Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Przed objęciem w dniu 3 lutego 2022 roku funkcji Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A. Marek Olkiewicz pracował m.in. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako Wiceprezes - Dyrektor ds. eksploatacji, Zastępca Dyrektora oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Łodzi, jak również pełnił funkcję Członka Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych PKP i zasiadał w radach nadzorczych innych spółek prawa handlowego.

Fot. PKP Cargo


Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych MBA, DBA oraz LL.M.
Posiada trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży kolejowej, w tym piętnastoletnie na stanowiskach związanych z zarządzaniem.

Jest specjalistą w zakresie transportu i zarządzania. Posiada doświadczenie zdobyte we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania operacyjnego – od  prowadzenia ruchu pociągu, poprzez logistykę, finanse i zasoby ludzkie po zarządzanie strukturami rozproszonymi terytorialnie i organizacyjnie.

Koordynował prace Rady Przewoźników i pracował m.in. przy projekcie stworzenia możliwości przewozów towarowych pociągami intermodalnymi z prędkością 120 km/h oraz uczestniczył w pracach zespołu powołanego na szczeblu ministerialnym w zakresie usprawnienia organizacji wywozu kruszyw oraz transportu węgla w Polsce. Był także odpowiedzialny za organizowanie poprawy efektywności obsługi przejść granicznych w celu zwiększenia ich wykorzystania w transporcie kolejowym.

Marek Olkiewicz był wielokrotnie nagradzany m.in.: Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kolejnictwa”, „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, „Zasłużony dla PKP PLK S.A”. Jest pasjonatem kolejnictwa, motoryzacji i sportu.