Kolejny konkurs otwiera nowe poszukiwania członków zarządu PKP Cargo S.A.

Kolejny konkurs otwiera nowe poszukiwania członków zarządu PKP Cargo S.A.

17 lutego 2022 | Źródło: PKP Cargo S.A.
PODZIEL SIĘ

Nowe postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.; Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.; Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.; Członka Zarządu- Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

PKP CARGO S.A.

RADA NADZORCZA PKP CARGO S.A.  z  siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska :

  • Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.; Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.
  • Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.
  • Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.,Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., Członka Zarządu - Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.obejmuje obecną kadencję i kadencję następną.
Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na powyżej wskazane stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. znajdują się w tutaj