Widziane z Czech - Polska zainwestuje miliardy złotych w linie na śląsku, powstaną trzy nowe stacje

Widziane z Czech - Polska zainwestuje miliardy złotych w linie na śląsku, powstaną trzy nowe stacje

20 lutego 2022 | Źródło: zdopravy.cz / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Region śląski czekają inwestycje w infrastrukturę kolejową po obu stronach granicy. W planach są remonty stacji, przystanków i linii dużych prędkości. Zarządca infrastruktury kolejowej w Polsce - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapowiedział w ostatnim czasie szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę kolejową w rejonie Katowic. Około 3,2 miliarda złotych ma kosztować w najbliższym czasie budowa linii wokół miasta, które leży niecałe 80 kilometrów od granicy z Czechami. Jest to prawie 17 miliardów koron czeskich.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

W planach jest przebudowa odcinka linii pomiędzy stacjami Katowice i Petrovice u Karvine. W sumie należy zmodernizować 80 kilometrów torów. Powstanie również nowy odcinek o długości prawie 22 kilometrów. Remontom poddane zostaną także cztery stacje, mosty i linie napowietrzne.

Celem prac, które mają się rozpocząć na początku przyszłego roku, jest rozdzielenie poszczególnych rodzajów przewozów. PKP PLK chce w szczególności rozdzielić pociągi podmiejskie i dalekobieżne. Modernizacja potrwa cztery lata.

Oprócz remontów i budowy nowych odcinków, polscy kolejarze chcą rozbudować sieć przystanków i stacji. Po zakończeniu wszystkich prac mieszkańcy będą mogli korzystać ze stacji Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia i Katowice Kokocin.

Inwestycje planowane są także za granicą, Śląsk czeka na rozwój kolei

Strona czeska również planuje kosztowne inwestycje na Śląsku. W szczególności w Ostrawie, gdzie plany obejmują przede wszystkim kompletną przebudowę odcinka Ostrawa-Hruszów - Ostrawa-Svinov, w tym ponowne ułożenie torów na odcinku Ostrawa-Svinov - Ostrawa Główna.

Projekt obejmuje również budowę wiaduktu zwiększającego przepustowość linii lub budowę nowego przejścia podziemnego na stacji Ostrava hl.n. oraz rekonstrukcję stacji Ostrava střed. W związku z tym węzeł pozostanie zelektryfikowany systemem prądu stałego 3 kV, ale będzie przygotowany do przejścia na system prądu zmiennego 25 kV.

W najbliższych latach skróci sie czas przejazdu między oboma miastami, dzięki szybkim liniom kolejowym. Polska przedstawiła ostatnio cztery warianty kolei dużych prędkości przebiegających przez region śląski.