Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy odkłada zaplanowany na 2 marca strajk w spółce Polregio S.A.

Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy odkłada zaplanowany na 2 marca strajk w spółce Polregio S.A.

01 marca 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy stworzony przez dziesięś organizacji związkowych w dniu dzisiejszym zdecydował o odłożeniu zaplanowanego na 2 marca br. strajku ostrzegawczego w spółce Polregio. W uzasadnieniu czytamy, iż atak wojsk rosyjskich na Ukrainę i realne zagrożenie wojną w całej Europie wpływa na przewartościowanie priorytetów i spraw, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności, a wysiłki państwa, samorządów, polskich obywateli a także przewoźników kolejowych koncentrują się obecnie na pomocy dla naszych sąsiadów.

Fot. Polregio

Decyzja o odłożeniu strajku ostrzegawczego, zdaniem związkowców nie oznacza zaprzestania "słusznej walki" o należne pracownikom podwyżki wynagrodzeń, co więcej są przekonani, że Zarząd jak i też współwłaściciele spółki Polregio S.A. zmarnowali cenny czas i nie zrobili praktycznie nic w kierunku porozumienia się ze związkami zawodowymi. Wręcz odwrotnie - czytamy w uchwale - można odnieść wrażenie, że pochowali się w swoich gabinetach wykorzystując sytuację geopolityczną jako pretekst do kamuflowania nieudolności w zarządzaniu firmą. 

Z tej to przyczyny związki zawodowe swoje działania jedynie zawieszają, by w odpowiednim czasie wznowić i kontynuować je ze zdwojoną siłą, co w konsekwencji może doprowadzić nie tylko do strajku ostrzegawczego ale także strajku generalnego.

Jednocześnie apelują do pracowników o zrozumienie sytuacji. - Strajk nigdy nie był i nie jest celem samym w sobie, a jedynie narzędziem do jego osiągnięcia. Zwracamy się do Was o cierpliwość i zapewniamy, że Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy pozostaje w ścisłym kontakcie - piszą związkowcy. 

W piśmie skierowanym do Artura Martyniuka - Prezesa Zarządu Polregio S.A. Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w Polregio S.A. informuje, że w związku z agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę, zagrożeniem katastrofą humanitarną i rozlania się konfliktu zbrojnego na całą Europę, związki zawodowe wchodzące w skład MKS podjęły decyzję o zawieszeniu strajku ostrzegawczego zaplanowanego na 2.03.2022 r. w godzinach 6.00-8.00. Podkreślają jednocześnie, że ich decyzja wynika tylko i wyłącznie z powyższej sytuacji geopolitycznej. Została podjęta w imię wyższej potrzeby, pomimo prowokacyjnych działań Zarządu Spółki mających doprowadzić do eskalacji sporu. W obliczu zapowiedzianej akcji strajkowej Zarząd Spółki nie zdecydował się choćby na zorganizowanie spotkania mediacyjnego w sprawie realizacji postulatów wysuniętych przez przedstawicieli załogi. Ograniczył się jedynie do wystosowania jednego pisma, ostatnie kilkadziesiąt godzin zmarnował na maskowanie nieudolnego zarządzania.