Stacja Warszawa Zachodnia z trzema nowymi peronami i nowymi torami

Stacja Warszawa Zachodnia z trzema nowymi peronami i nowymi torami

11 marca 2022 | Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe
PODZIEL SIĘ

Od niedzieli, 13 marca br., czyli od korekty rozkładu jazdy, na stacji Warszawa Zachodnia będą udostępnione już trzy nowe perony. Równocześnie z nowym peronem nr 8 zbudowano tory, sieć trakcyjną i włączono urządzenia sterowania ruchem, odpowiedzialne za bezpieczna obsługę połączeń. Nowy peron jest przygotowany do obsługi pociągów z kierunku Warszawy Centralnej oraz Łodzi. Peron nr 8, podobnie jak dwa czynne już nowe perony nr 6 i 7, ma 400 metrów i znajduje się pod szerokim zadaszeniem. Zapewnione jest oznakowanie oraz informacje o kursowaniu pociągów i komunikacji na modernizowanej stacji.

 

Front hali peronowej stacji Warszawa Zachodnia. Fot. Martyn Janduła

 

Na stacji Warszawa Zachodnia zapewnione są codzienne podróże aglomeracyjne, regionalne i dalekobieżne około 750 pociągami. Równocześnie ekipy pracują na podziemnych kondygnacjach: dla pieszych i tramwajowej. Trasa piesza - około 700 metrów długości i 60 metrów szerokości - połączy perony 1-8 z peronem nr 9 na linii obwodowej. Przewidziano przestrzeń na lokale użytkowe.

 

Peron ósmy w hali peronowej stacji Warszawa Zachodnia. Fot. Martyn Janduła / PKP PLK

 

W obszarze stacji wykonawca przygotował już blisko 8 km torów i sieci trakcyjnej. Zamontowano 43 rozjazdy – elementy torów, bardzo ważne dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Zaawansowana jest budowa lokalnego centrum (LCS) sterowania z komputerowymi urządzeniami. LCS zapewni sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu na zmodernizowanej stacji. Postępują prace przy połączeniu linii obwodowej z linią radomską. Przygotowana jest nowa konstrukcja, która umożliwi bezkolizyjny przejazd pociągów. Ciężki sprzęt demontuje zbędne obiekty nad torami w kierunku stacji Warszawy Włochy.

 

Ławki z tablicą informacyjną, pod wiatą na peronie ósmym. Fot. Martyn Janduła / PKP PLK

 

Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia” za ok. 2 mld zł netto ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ. Realizacja przewidziana do 2023 r.