Włoska firma zbuduje najdłuższy most kolejowy przez rzekę Wilia w krajach bałtyckich.

Włoska firma zbuduje najdłuższy most kolejowy przez rzekę Wilia w krajach bałtyckich.

08 kwietnia 2022 | Źródło: LTG Infra / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

LTG Infra, spółka odpowiedzialna za realizację projektu Rail Baltica na Litwie, podpisała umowę z włoską firmą Rizzani de Eccher na budowę mostu kolejowego Rail Baltica nad rzeką Wilią w pobliżu Jonawy. Kontrakt został podpisany po tym, jak rządowa Komisja Bezpieczeństwa Narodowego (KBN) potwierdziła zgodność działań włoskiej firmy z interesami bezpieczeństwa narodowego. Wartość transakcji wynosi prawie 64 mln euro bez VAT.

 

Most nad Wilią. Wizualizacja: LTG Infra

 

"Most kolejowy nad rzeką Wilią jest nie tylko wyjątkowym obiektem Rail Baltica pod względem inżynieryjnym i technicznym. Jest to szczególnie ważne dla projektu i budowy linii kolejowej w kierunku granicy łotewskiej, ponieważ będą nią przewożone szyny o długości co najmniej 50 metrów, które można transportować wyłącznie koleją" - mówi Karolis Sankovski, dyrektor zarządzający LTG Infra. Szacowany czas trwania robót budowlanych na moście nad Wilią wynosi 2,5 roku.

"Jesteśmy gotowi wykorzystać wieloletnie doświadczenie firmy w zakresie inżynierii i budowy mostów do realizacji szczególnie ważnego i złożonego projektu infrastruktury kolejowej na Litwie" - mówi Franco Alzetta z Rizzani de Eccher.

Nowy most kolejowy będzie najdłuższy nie tylko na Litwie, ale także w krajach bałtyckich. Jego długość wyniesie 1510 metrów. Most będzie przebiegał przez obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, dlatego też szczególną uwagę zwrócono na ochronę środowiska. Aby uniknąć wpływu na bioróżnorodność rzeki Wilii, w jej strefie ochronnej nie będą prowadzone żadne prace w okresie migracji ryb i tarła. Projekt mostu pozwala uniknąć inwazyjnych rozwiązań w korycie rzeki - filary mostu nie zostaną umieszczone w wodzie, dzięki czemu odległość 150 m między filarami zostanie zachowana nad rzeką, co umożliwi swobodną migrację ryb i rozkwit roślinności wodnej.

Most będzie budowany w pobliżu miasta Jonava, dlatego na terenach mieszkalnych zostaną zainstalowane ekrany akustyczne - ściany dźwiękochłonne, tłumiki drgań, specjalne nasypy.

 

Most nad Wilią. Wizualizacja: Rail Baltica 

 

Firma, która wygrała przetarg na budowę mostu, będzie musiała również zadbać o całą infrastrukturę mostu i jego otoczenia. Przebudowany zostanie system odwodnienia, sieci elektryczne, telekomunikacyjne i wodociągowe, a przyległa droga wojewódzka zostanie wyremontowana wraz z rampą zjazdową, jak również zagospodarowana zostanie zieleń.

Rizzani de Eccher, włoska firma inżynieryjna, zajmująca się infrastrukturą i budownictwem, zrealizowała już złożone projekty w USA, Kanadzie, Rosji, Wielkiej Brytanii, Turcji oraz w różnych krajach Ameryki Środkowej, Azji i Afryki. 

Rail Baltica to największy projekt infrastruktury kolejowej w historii krajów bałtyckich, w ramach którego powstanie zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa biegnąca z Warszawy przez Kowno i Rygę do Tallina z europejskim rozstawem szyn na całej trasie. Całkowita długość linii Rail Baltica w krajach bałtyckich wyniesie 870 km: 392 km na Litwie, 265 km na Łotwie i 213 km w Estonii.