Fiasko mediacji związkowców z zarządem Polregio o podwyżkach płacowych dla pracowników spółki

Fiasko mediacji związkowców z zarządem Polregio o podwyżkach płacowych dla pracowników spółki

12 kwietnia 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W piśmie z dnia 30 listopada 2021 roku związki zawodowe zażądały wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 700 zł od dnia 01.12.2021 roku dla pracowników wynagradzanych zgodnie z zakładowym układem Zbiorowym Pracy dla pracowników zatrudnionych u pracodawców działających w "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Dzisiaj miała miejsce kolejna tura rozmów przedstawicieli związków zawodowych z zarządem spółki, z udzialem mediatora Pana Pawła Śmigielskiego, która zakończyła sie jedynie protokołem rozbieżności. Jest wysoce prawdopodobne, iż wkrótce powróci temat strajku ostrzegawczego. 

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

W dniach 17- 28.01 2022 r. wśród pracowników Polregio S.A. przeprowadzone zostało referendum strajkowe i pomimo pandemii frekwencja przekroczyła 70%, a ponad 95% biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem w przypadku nie spełnienia przez zarząd żądań płacowych. 

W dniu 18.02.2022r. odbyło sie w formule wideokonferencji spotkanie w ramach mediacji sporu zbiorowego, w którym wzięli udział przedstawiciele spółki Polregio i związków zawodowych, oraz mediator Paweł Śmigielski.

W związku z odmową realizacji żadań płacowych i podpisania porozumienia  w sprawie wzrostu wynagrodzenia dla pracowników Polregio S.A.  Związki Zawodowe poinformowały, że w dniu 02 marca 2022r w godzinach 06.00. - 08.00. przeprowadzony zostanie strajk ostrzegawczy we wszystkich zakładach spółki z wyjątkiem Centrali. Strajk miał polegać na zaprzestaniu wykonywania pracy przez pracowników w godz. 06.00. - 08.00. za wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego.Pociągi pozostające w drodze w godzinach strajku miały być zatrzymane na najbliższych stacjach. 

Do strajku jednak nie doszło, związkowscy z uwagi na sytuację w kraju wywołaną napaścią zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę powstrzymali się od przeprowadzenia akcji strajkowej. 

Dzisiaj (12.04.2022r.) miało miejsce kolejne spotkanie mediacyjne zorganizowane z inicjatywy zarządu spółki. 

Spółka Polregio zaproponowała podwyżkę w wysokości 400 złotych do wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 stycznia 2022 r. dla każdego pracownika wynagradzanego zgodnie z ZUZP i 500 złotych brutto jednorazowej gratyfikacji, pod warunkiem uzyskania finansowania obu świadczeń (zawarcia aneksów z Marszałkami Województw do umów wieloletnich). 

Swoją propozycję Spółka uzasadniła tym, że nie ma możliwości podpisania bezwarunkowego porozumienia kończącego spór zbiorowy, bez zagwarantowanego finansowania pozwalającego na realizację podwyżek. Spółka w chwili obecnej nie ma zagwarantowanego finansowania, ponieważ aneksy do umów z marszałkami województw nie zostały podpisane, pomimo zaawansowanych rozmów tego dotyczących oraz przedstawiania sytuacji Spółki na Konwencie Marszałków Województw. Podpisanie porozumienia bez uzyskania dodatkowego finansowania, skutkowałoby ryzykiem poniesienia odpowiedzialności przez Zarząd Spółki, w szczególności odpowiedzialności karnej.

Przedstawiciele związków zawodowych stwierdzili, że stanowisko Zarządu Spółki warunkujące wdrożenie podwyżek płac i gratyfikacji pieniężnej od zawarcia aneksów z Marszałkami Województw w bliżej nieokreślonym terminie jest dla Strony Związkowej nie do przyjęcia. Dotychczasowe działania Zarządu Społki i ARP, zdaniem związkowców, są nieefektywne i nie dają żadnych gwarancji pozyskania środków dla Spółki, umożliwiających wdrożenie podwyżek płac. W związku z powyższym Związki Zawodowe podtrzymały żądanie będące przedmiotem sporu zbiorowego wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wyskości 700 zł w uposażeniu zasadniczym od 1 grudnia 2021 r. dla każdego pracownika wynagradzanego wg ZUZP.

Wobec rozbieżnych stanowisk, strony w dniu dzisiejszym zakończyly etap mediacji w ramach sporu zbiorowego. Jest wysoce prawdopodobne, iż wkrótce powróci temat strajku ostrzegawczego.