Brak porozumienia - przygotowania do strajku generalnego pracowników spółki Polregio.

Brak porozumienia - przygotowania do strajku generalnego pracowników spółki Polregio.

13 kwietnia 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W związku z brakiem porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Polregio i fiaskiem wczorajszych mediacji z zarządem Spółki - podpisanym protokołem rozbieżności kończącym spór zbiorowy, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy w Polregio S.A. w dniu 12.04 br. podjął uchwałę w sprawie przygotowań do strajku generalnego we wszystkich zakładach oprócz centrali Spółki.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

Z dniem 12 kwietnia ogłoszone zostało Pogotowie Strajkowe we wszystkich zakładach Polregio S.A. Polecono oflagować flagami związkowymi miejsca pracy i wdrożenie zasady bezwzględnego wykonywania pracy przez pracowników wyłącznie zgodnie z harmonogramem pracy, niepodejmowanie pracy w nadgodzinach, zwłaszcza przez pracowników na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej i informowanie pracowników o sytuacji powstałej w wyniku braku porozumienia płacowego z zarządem Spółki. 

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy ma poinformować o terminie strajku.