Strajk Generalny we wszystkich zakładach spółki oprócz centrali Polregio 16 maja od godz. 00.01

Strajk Generalny we wszystkich zakładach spółki oprócz centrali Polregio 16 maja od godz. 00.01

21 kwietnia 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy w Polregio S.A. poinformował zarząd spółki, że w związku z protokołem rozbieżności spisanym w ramach mediacji sporu zbiorowego w dniu 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki Polregio S.A. i w związku z brakiem woli zarządu zawarcia stosownego porozumienia w sprawie podwyżek płac zgodnie z Art. 17 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23.05.1991 roku, w spółce zostanie przeprowadzony strajk, który rozpocznie się w dniu 16 maja 2022 roku o godzinie 00.01 we wszystkich zakładacj spółki oprócz centrali.   

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

W przesłanej do redakcji Uchwale Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy informuje, iż dokonał oceny realizacji uchwał z dnia 12.04.2022 roku podjętych w związku z brakiem Porozumienia i spisaniem Protokołu rozbieżności kończącego etap mediacji w ramach sporu zbiorowego. 

MKPS stwierdza, że prowadzone zgodnie z zaleceniami działania w poszczególnych zakładach Spółki do tej pory nie skłoniły Właścicieli i Zarządu Spółki do podjęcia decyzji przybliżających do zawarcia porozumienia wdrażającego podwyżki wynagrodzeń. 

W związku z powyższym MKPS Polregio S.A. podjął decyzję o ogłoszeniu strajku generalnego we wszystkich zakładach spółki z wyjątkiem centali od godziny 00.01. dnia 16 maja br.

Pełny tekst Uchwały MKPS Polregio S.A. poniżej...

 

Uchwała MKPS Polregio S.A. z dnia 21 kwietnia br.