Infrastruktura transportowa przedmiotem kolejnej debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Infrastruktura transportowa przedmiotem kolejnej debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym

26 kwietnia 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W ciągu ostatnich kilkunastu latach infrastruktura transportowa w naszym kraju zmieniła się nie do poznania. Fundusze przedakcesyjne i te kolejne, z których Polska korzystała po przystąpieniu do struktur Unii Europejskiej pozwoliły całkowicie przeobrazić drogi i zmodernizować linii kolejowe. W efekcie to bardzo zwiększyło atrakcyjność inwestycyjną Polski i konkurencyjność naszej gospodarki. Mamy jednak pod tym względem jeszcze wiele do zrobienia. Infrastruktura jest modernizowana, ale gospodarka też wzrasta, zatem rosną wymagania i coraz bardziej widoczne są niedostatki dotychczas zrealizowanych projektów. Czy w takiej sytuacji jesteśmy w stanie efektywnie pomóc walczącej z najeźdcą Ukrainie w eksporcie jej produktów na rynki światowe? I właśnie te zagadnienia były przedmiotem debaty pt. "Infrastruktura transportowa w Polsce", która miała miejsce podczas pierwszego dnia XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Osią debaty, tak jak to się dzieje od lat był wpływ infrastruktury, a zwłaszcza przedłużających się modernizacji, na efektywność kolejowego transportu towarowego. Z jednej strony pojawiały sie informacje o zrealizowanych lub realizowanych projektach modernizacyjnych. Z drugiej strony, zdaniem przewoźników, nie kończące się objazdy zamkniętych odcinków powodują nadmierną długość casu wykonywania przewozów, co skutkuje większym zapotrzebowaniem na maszynistów, którzy muszą pracować w określonym reżymie. Oczywiście wpływa to na konkurencyjność transportu kolejowego względem drogowego i nic w tym dziwnego, że udział przewozów towarowych dokonywanych koleją w ogólnej masie towarowej systematycznie spada.

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Co ciekawe ze strony zarządcy infrastruktury padło zapewnienie, że nasza sieć kolejowa jest coraz lepiej przystosowana do efektywnego prowadzenia pociągów towarowych o długości do 750 metrów i to brak nowoczesnego taboru jest przeszkodą w wykorzystania tych możliwości. Z kolei przewoźnicy twierdzą, że zakres inwestycji taborowych - w najnowocześniejsze lokomotywy, wagony, nigdy nie był aż tak duży i to te nowoczene pojazdy czekają teraz na moment, w którym będą mogłyby być wykorzystane ich techniczne możliwości.

W czasie dyskusji pojawiała się także obawa o realizację następnych projektów modernizacyjnych, brak pieniędzy z KPO może skutkować opóźnieniem transformacji polskiej kolei. Rodzi to także konsekwencje dla firm, zwłaszcza budowlanych, dla których brak kolejnych projektów i przetargów jest zagrożeniem dla podstaw funkcjonowania. Jakby tego było mało rynek budowlany staje przez coraz większymi wyzwaniami, inflacja i przerażająco szybko rosnące koszty materiałów stają się problemem przy sporządzeniu kolejnych ofert przetargowych. Potrzeba waloryzacji kontraktów, także tych już realizowanych, staje się coraz bardziej niezbędna i kluczowa dla realizowanych projektów. 

 

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Prowadzone rozmowy dotyczą kwestii najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.