Specjalistyczne prace pomiarowe na Warszawskim Bródnie.

Specjalistyczne prace pomiarowe na Warszawskim Bródnie.

13 maja 2022 | Źródło: GEO-Instruments Polska
PODZIEL SIĘ

Geo-Instruments Polska, lider w monitoringu geotechnicznym i konstrukcyjnym na europejskim rynku budowlanym prezentuje swoją kolejną realizację w Warszawie. Tym razem zlokalizowaną na Bródnie - nad nowo powstającą stacją C21 Warszawskiego Metra. 

 

Fot. Geo-Instruments Polska

 

GEO-Instruments specjalizuje się w dostarczaniu czujników i systemów monitoringu konstrukcji w celu ograniczenia ryzyka, terminowości wykonania zadań oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami. Może dostarczać rozwiązania do monitorowania zarówno podziemnych, jak i tradycyjnych linii kolejowych i tramwajowych oraz spełniać specyficzne wymagania i standardy branżowe.

Na budowie na warszawskim Bródnie Geo-Instruments Polska jest odpowiedzialne za precyzyjny monitoring przemieszczeń pionowych czynnego torowiska tramwajowego przy wykorzystaniu hydrostatycznego systemu niwelacji precyzyjnej (HLC).

 

Montaż systemu na budowie na warszawskim Bródnie. Fot. Geo-Instruments Polska 

 

Hydrostatyczny system niwelacji precyzyjnej (HLC) pracuje w automatycznym trybie 24/7, za pomocą sieci połączonych czujników mierzy z dużą dokładnością przemieszczenia pionowe konstrukcji, rejestruje dane w czasie rzeczywistym, a następnie przekazuje je na zaawansowaną platformę monitoringową QuickView. Tak skonfigurowany system pozwala na bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie prac nie zakłócając przy tym intensywnego ruchu pasażerskiego.

 

Schemat funkcjonowania systemu HLC. Żródło: Geo-Instruments Polska

 

Kompletny system HCL na warszawskim Bródnie został zamontowany i skonfigurowany w ciagu zaledwie kilku dni. Montaż był prowadzony w nocnych przerwach technicznych w godz. 0:00 - 3:30 co wymagało od wykonawcy nadzwyczajnego tempa prac i dobrej koordynacji ze służbami utrzymania technicznego.

 

Montaż systemu na budowie na warszawskim Bródnie. Fot. Geo-Instruments Polska