A jednak strajku w Polregio nie będzie. Jest porozumienie związkowców z zarządem spółki.

A jednak strajku w Polregio nie będzie. Jest porozumienie związkowców z zarządem spółki.

13 maja 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Jak dowiaduje się Kurier Kolejowy po trwających dzisiaj blisko sześć godzin negocjacjach podpisane zostało, pomiędzy Zarządem Polregio S.A. a Związkami Zawodowymi porozumienie płacowe, w ramach sporu zbiorowego wszczętego pismem z dnia 30 listopada 2021 r. Tym samym zapowiadanego na poniedziałek 16 maja br. strajku w Polregio nie będzie.

 

Impuls Polregio na stacji Poznań Główny. Fot Justyna Grzesik.

Z dniem 1 maja 2022r. zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 400 (słownie: czterysta) złotych miesięcznie każdego z uprawnionych pracowników. Wraz z wypłatą wynagrodzenia za maj 2022 r. (tj. w terminie do 10 czerwca 2022 r.) pracownikom zostanie wypłacona rekompensata za brak wdrożenia podwyżki wynagrodzeń z mocą wsteczną (tj. od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.) w wysokości 4 krotności kwoty podwyżki wynagrodzenia w miesięcznym uposażeniu zasadniczym.

Z dniem 1 stycznia 2023 roku wdrożona zostanie druga podwyżka wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 300 (słownie: trzysta) złotych miesięcznie, dla każdego uprawnionego pracownika.

Jak poinformowała spółka Polregio spełnienie warunku wypłaty 400 zł podwyżki zawiesza spór zbiorowy w POLREGIO do 10 lutego przyszłego roku. Z kolei podwyżka wynagrodzeń w wysokości 300 zł od 1 stycznia 2023 r. będzie przedmiotem aneksów do umów PSC uzgadnianych z Urzędami Marszałkowskimi na 2023 rok.

W porozumieniu zapisano, że proces ten ma zakończyć się do 10 lutego przyszłego roku. Na dzień 13 maja br. na sfinansowanie podwyżek w tym roku wyrazili zgodę Marszałkowie wszystkich województw, poza warmińsko – mazurskim, a dwa województwa wyraziły częściową zgodę na pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń pracowników Polregio.

W rozmowach Związkowców z zarządem Polregio S.A. uczestniczył Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), utworzonej w kwietniu 2016 roku spółki akcyjnej należącej do Skarbu Państwa, oferującej instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, inwestującej w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy państwa.