Ogłoszono przetarg na projekt i nadzór projektowy odcinka Rail Baltica od Kowna do granicy z Polską

Ogłoszono przetarg na projekt i nadzór projektowy odcinka Rail Baltica od Kowna do granicy z Polską

04 czerwca 2022 | Źródło: Rail Baltica /Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

2 czerwca ogłoszono przetarg na projekt i nadzor nad realizacja projektu strategicznego odcinka Rail Baltica od Kowna (Jiesia) do granicy litewskiej z Polską. Organizatorem przetargu w imieniu LTG Infra jest spółka joint venture Rail Baltica - RB Rail AS.  

 

Fot. Rail Baltica

 

Przetarg składa się z dwóch etapów, z których pierwszy jest etapem kwalifikacyjnym. Wnioski można składać do dnia 01 sierpnia 2022 r. w łotewskim systemie zamówień publicznych EIS. Drugi etap konkursu to etap składania ofert i negocjacje. Podpisanie umowy na usługi projektowania i nadzoru projektowego dla budowy nowej linii o długości 78 km z Kowna (Jiesia) do granicy polsko-litewskiej planowane jest na początek 2023 roku. Prace będą finansowane z unijnego instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) oraz z litewskich funduszy państwowych.

 "Rozpoczęcie procedury przetargowej jest ważnym kamieniem milowym dla globalnego projektu Rail Baltica. Ponad 640 km głównej linii w krajach bałtyckich jest już w fazie projektowania i choć jest to skomplikowane ze względu na bezprecedensową skalę prac, kolejna faza robót budowlanych już się rozpoczęła, a prace nad systemami kolejowymi postępują w ambitnym tempie" - powiedział Agnis Driksna, Dyrektor Generalny RB Rail AS i Przewodniczący Zarządu. 

"Jednym z głównych celów projektu Rail Baltica jest integracja krajów bałtyckich z europejską siecią kolejową. Nowy odcinek "Kowno - Litwa - Polska", w pełni zgodny z parametrami projektu Rail Baltica Global, otworzy możliwości nie tylko dla pasażerów, ale także dla przewoźników towarowych, którzy wybiorą linię kolejową do dostarczania towarów w korytarzu sieci bazowej Morze Północne-Bałtyk oraz wzmocni współpracę między krajami bałtyckimi a Polską. Pociągi regionalne zapewnią połączenia z mniejszymi miastami i osadami położonymi wokół nowej linii kolejowej" - powiedział Marius Narmontas, Dyrektor Oddziału Litewskiego w RB Rail AS.

Przedmiotem przetargu jest świadczenie usług projektowania i nadzoru projektowego dla budowy podbudowy i nawierzchni kolejowej oraz związanych z nimi obiektów budowlanych na odcinku nowej dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej o standardowym rozstawie torów (1435 mm) o dużej prędkości Rail Baltica od Kowna (Jiesia) do granicy polsko-litewskiej. Wstępny zakres robót na odcinku głównej linii kolejowej Rail Baltica "Kowno - granica polsko-litewska" obejmuje dwutorową linię kolejową o szerokości toru 1435 mm o długości ok. 78 km, 27 wiaduktów drogowych, 26 wiaduktów kolejowych, 27 przejść dla dzikich zwierząt, 46 przepustów oraz inną infrastrukturę i media. Cały kontrakt został podzielony na mniejsze części. Usługi projektowania głównego obejmują takie działania, jak rozpoznanie terenu, propozycje projektowe i projekty główne wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Umowa przewiduje również świadczenie usług Szczegółowego Projektu Technicznego i Nadzoru Autorskiego nad Projektem, które będą świadczone na żądanie.

Niedawno, po konsultacjach z przedstawicielami gmin i mieszkańców, Ministerstwo Transportu i Komunikacji zatwierdziło optymalny wariant trasy kolei Rail Baltica z Kowna (Jiesia) do granicy litewsko-polskiej. Biorąc pod uwagę opinię większości mieszkańców, wybrano najkrótszy wariant, który jest najbardziej oddalony od obszarów miejskich - wariant 6A.

Ten wariant i podjęta decyzja są zdecydowanie popierane również przez RB Rail AS, zważywszy na perspektywę globalnego projektu Rail Baltica oraz zaangażowanie w maksymalizację ogólnych długoterminowych korzyści społeczno-gospodarczych płynących z Rail Baltica jako projektu prawdziwie transgranicznego.

Wybrany wariant umożliwia skrócenie czasu przejazdu do wszystkich głównych miejsc docelowych dla pociągów pasażerskich i towarowych oraz skrócenie długości torów kolejowych. Parametry te łączą w sobie zarówno najszybszą podróż dla wszystkich pasażerów Rail Baltica, jak i zapewniają najniższe koszty utrzymania infrastruktury kolejowej. Wybrany wariant pozwala również na zapewnienie niezbędnej przepustowości dla pociągów towarowych w korytarzu ekonomicznym Rail Baltica, służąc gospodarce i obywatelom Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. 

Inteligentne połączenie linii kolejowej Rail Baltica z obecnie funkcjonującą jednolitą linią kolejową o europejskim rozstawie torów od granicy z Polską do Kowna umożliwi szybsze połączenie z Kownem mieszkańcom regionu Mariampola (Šeštokai, Kalvarija, Alytus i innych), przy jednoczesnym zachowaniu łączności wszystkich stacji pośrednich na osi Kowno - Kazlų Rūda - Mariampol, zapewniając optymalne warunki codziennego dojazdu do pracy.

Wnioski dotyczące zalecanego wariantu są również zgodne z wynikami ukończonego w 2018 r. studium wykonalności modernizacji odcinka "granica państwa polskiego/litewskiego - Kowno -RT Palemonas" oraz z trwającym studium "Ekspertyza eksploatacyjna węzła kowieńskiego 1435/1520 mm". Celem obu badań było określenie warunków dla optymalnych usług kolejowych w regionie Kowna i południowo-zachodniej Litwy, przy jednoczesnym efektywnym wypełnieniu brakującego ogniwa w unijnym korytarzu transportowym Morze Północne-Bałtyk.  

Na linii kolejowej Rail Baltica pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 249 km/h. Podróż z Jiesia do granicy z Polską ma trwać do 19 minut. Po zakończeniu budowy Rail Baltica podróż z Kowna do Warszawy będzie trwała 3,5 godziny, a dojazd do stolicy Polski z Wilna nieco ponad 4 godziny.