Litwa i Polska o dodatkowych połączeniach i korytarzu dla ukraińskich towarów do portów bałtyckich

Litwa i Polska o dodatkowych połączeniach i korytarzu dla ukraińskich towarów do portów bałtyckich

10 czerwca 2022 | Źródło: Ministerstwo Transportu Republiki Litewskiej
PODZIEL SIĘ

Podczas Kongresu Inicjatywy Trzech Mórz i Forum Ekonomicznego w Lublinie, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca, dyskutowano o rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Południe i Morze Egejskie w nowym kontekście geopolitycznym. Rozszerzenie korytarza na terytorium Litwy oraz współpraca obu krajów w zakresie transportu ukraińskich produktów przez Polskę do bałtyckich portów morskich zostały omówione podczas dwustronnego spotkania litewskiego wiceministra transportu i komunikacji Juliusa Skačkauskasa z polskim ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Kwestia ta została szerzej omówiona na Forum Ekonomicznym.

Fot. Ministerstwo Transportu Republiki Litewskiej

 

"Korytarz transportowy Północ-Południe łączący trzy morza - Bałtyckie, Czarne i Egejskie - jest ważniejszy niż kiedykolwiek i musi być multimodalny, łącząc zarówno drogi, jak i koleje spełniające europejskie standardy. Popieramy propozycję Polski, aby ten korytarz transportowy rozszerzyć na Litwę. Obecna sytuacja geopolityczna dyktuje potrzebę stworzenia nowych, dodatkowych korytarzy transportowych i połączeń infrastrukturalnych między Litwą a Polską, stanowiących alternatywę dla priorytetowych projektów Rail Baltica i Via Baltica. Jedną z takich opcji jest rozbudowa autostrady przez Łoździejów, która stworzyłaby dwa strategiczne połączenia na granicy polsko-litewskiej, wzmacniając łańcuchy logistyczne i mobilność wojsk" - powiedział wiceminister transportu i komunikacji J. Skačkauskas.

Według wiceministra J. Skačkauskasa, alternatywne połączenie drogowe mogłoby przebiegać z Białegostoku przez Augustawę i Łoździeje, a następnie łączyć się z odnogą Korytarza Morskiego Północny-Bałtyk, łączącego Wilno, Kowno i Kłajpedę, a dalej na północ z Łotwą i Estonią. Litwa i Polska dążą do włączenia tej trasy do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T i przystosowania jej do mobilności wojskowej.

 

Delegacja Litewska Fot: Ministerstwo Infrastruktury RP

 

Szefowie resortów Litwy i Polski omówili współpracę w zakresie koordynacji transportu ukraińskich produktów rolnych i przemysłowych przez terytorium Polski do portów litewskich i łotewskich. Uzgodniono, że konieczne są pilne działania niestandardowe, aby pomóc Ukrainie w eksporcie jej produktów w tej szczególnej sytuacji.

Podejmowane są wspólne wysiłki na rzecz stworzenia korytarzy tranzytowych omijających Białoruś, którymi towary byłyby przewożone przy minimalnej kontroli i przyspieszonych procedurach celnych, co pozwoliłoby zminimalizować istniejącą infrastrukturę i przeszkody biurokratyczne. Ważne jest, aby w procesie tym uczestniczyły firmy transportowe i operatorzy, aby koordynować przewozy, przydzielać zdolności transportowe i koordynować rozkłady jazdy. Obecnie konieczne są dodatkowe wysiłki w celu ponownego zaplanowania tras logistycznych oraz dodatkowe zasoby - platformy, wagony, lokomotywy, sprzęt przeładunkowy itp. Strony przewidują konkretne rozwiązania o różnym stopniu złożoności, które mogłyby przyspieszyć proces transportu towarów na Ukrainie.

 

Delegacja Polska. Fot. Ministerstwo Infrastruktury RP

 

Litewski wiceminister transportu i komunikacji J. Skačkauskas oraz polski minister infrastruktury A. Adamczyk omówili również współpracę w zakresie realizacji projektu Rail Baltica, rekonstrukcji dróg na granicy polsko-litewskiej oraz innych istotnych kwestii w sektorze transportu. Rozmawiano o możliwości uruchomienia połączeń kolejowych między Wilnem a Warszawą już w tym roku.