Spotkanie w ramach Szczytu Inicjatywy Trójmorza i Forum Biznesu

Spotkanie w ramach Szczytu Inicjatywy Trójmorza i Forum Biznesu

21 czerwca 2022 | Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
PODZIEL SIĘ

W dniach 20 – 21 czerwca 2022 r. w Rydze odbył się siódmy Szczyt Inicjatywy Trójmorza. W ramach tego wydarzenia zorganizowane zostało również Forum Biznesu. Szefem polskiej delegacji był Prezydent RP Andrzej Duda, a w panelach dyskusyjnych oraz w rozmowach dwustronnych wziął również udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

 

Minister Andrzej Adamczyk uczestniczył w rozmowach bilateralnych Prezydenta Polski z Prezydentem Niemiec oraz Austrii. W trakcie spotkań główną osią rozmów był konflikt na Ukrainie i idące za tym konsekwencje zarówno dla Europy, jak i świata. Wszystkie strony zadeklarowały pełne wsparcie Ukrainy, w tym w kwestii eksportu ukraińskich towarów.

Strona polska podkreśliła znaczenie kluczowych szlaków transportowych, takich jak Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, czy Rail Carpatia, które umacniają sieci połączeń transportowych państw Trójmorza.

- Region Trójmorza ma obecnie strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy. Szczególnie istotna jest realizacja międzynarodowych szlaków transportowych na osi północ - południe. Ma to kluczowe znaczenie w obecnej sytuacji, gdy wojna w Ukrainie wpływa również na zakłócenia łańcuchów logistycznych i konieczność stworzenia alternatywnych szlaków transportowych - stwierdził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Równolegle do wydarzeń szczytu odbyło się uroczyste otwarcie Polsko-Łotewskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz konferencja poświęcona rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej.

Inicjatywa Trójmorza powstała w 2015 r. jako projekt, którego celem jest wzmocnienie współpracy dwunastu krajów w regionie Morza Adriatyckiego, Bałtyckiego oraz Czarnego poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej państw Europy Środkowej w trzech wymiarach – transportowym, energetycznym i cyfrowym. Ideą inicjatywy jest pobudzanie rozwoju gospodarczego oraz stworzenie stabilnego partnerstwa państw.

Zakończony Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Rydze był siódmym spotkaniem odbywającym się w tym formacie. Gospodarzem kolejnego Szczytu Inicjatywy Trójmorza będzie Rumunia.