Lokomotywa Vectron w służbie austriackiego przewoźnika ÖBB

Lokomotywa Vectron w służbie austriackiego przewoźnika ÖBB

25 czerwca 2022 | Autor: Elisabeth Fiala | Źródło: Grupa ÖBB Rail Cargo / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Potężna, 8 700 KM / 6 400 kW, 90 ton, prędkość maksymalna 160 km/h, prawie 19 metrów długości, ponad 3 metry szerokości, ponad 4 metry wysokości i możliwość wykorzystania w różnych krajach - oto najlepszy pakiet mocy na torach: lokomotywa Vectron.

 

Fot. Grupa ÖBB Rail Cargo

 

Z każdą toną przewiezioną koleją sprawiamy, że środowisko naturalne może znów oddychać. I to nie tylko w Austrii, ale i daleko poza nią. Wymaga to również odpowiedniej siły pociągowej.

Nowoczesny tabor austriackiego przewoźnika ÖBB składa się z dużej liczby lokomotyw w różnych klasach wydajności i stanowi podstawę bezpieczeństwa, orientacji na klienta, efektywności ekonomicznej, jakości i wysokiej jakości miejsca pracy. Obecnie w użyciu mamy 980 lokomotyw liniowych i manewrowych, z czego 751 ma napęd elektryczny, a pozostałe to lokomotywy spalinowe.

Najnowszą lokomotywą w naszej flocie jest Vectron, klasa 1293. W międzyczasie ponad 100 pojazdów tego typu znalazło się w eksploatacji. Lokomotywy te mogą być używane w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a także w Niemczech, krajach Beneluksu i we Włoszech.

Nasz model biznesowy jest sam w sobie zrównoważony. I krok po kroku staje się bardziej ekologiczny, ponieważ im więcej towarów przewozi się koleją, tym bardziej jest ona ekologiczna. Zasada, na której się to opiera, jest bardzo prosta. Każdy kilometr, każda tona przewieziona koleją chroni środowisko. Wynika to z faktu, że kolejowy transport towarowy powoduje około 30 razy mniej emisji niż transport drogowy. W ten sposób w samej Austrii oszczędzamy około miliona ton CO2 rocznie.

Dzienny wolumen transportu towarowego stale rośnie. 

Rozwój, który ma miejsce od lat i nie zatrzyma się w przyszłości, to rosnący wolumen transportu towarów. Obecnie około jedna trzecia towarów w Austrii jest przewożona koleją. Aby przenieść rosnący wolumen przewozów na tory, pracujemy nad zwiększeniem udziału kolejowego transportu towarowego w podziale modalnym w Europie do 30% do 2030 r., tak aby osiągnąć europejskie cele klimatyczne.

Realizujemy połączenia dalekobieżne o dużej częstotliwości dla towarów ciężkich, łącząc w ten sposób kolej z transportem lądowym i morskim. 

Terminale zlokalizowane na centralnych korytarzach i w najważniejszych krajowych ośrodkach gospodarczych stanowią centralne ogniwo zintegrowanego intermodalnego łańcucha transportowego. W ten sposób tworzymy podstawy dla szerokiej gamy usług i zapewniamy sprawną koordynację między załadowcami, spedytorami, operatorami i przedsiębiorstwami transportu kolejowego, a także firmami spedycyjnymi.

Bieżące inwestycje we flotę pojazdów. 

W celu dalszego rozwoju działań związanych z internacjonalizacją transportu towarowego ÖBB stale inwestuje w przyszłość transportu towarowego. Wymaga to regularnej konserwacji, odnawiania i rozbudowy floty pojazdów.

Oprócz licznych inicjatyw mających na celu trwałe zwiększenie wydajności, inwestujemy w rozwój innowacyjnych materiałów do produkcji wagonów, w technologie i nowe jednostki trakcyjne. Rozbudowując flotę pojazdów trakcyjnych, nie tylko zapewniamy niezawodne kompleksowe rozwiązania logistyczne, ale także inwestujemy w przyszłość przyjaznego dla środowiska kolejowego transportu towarowego.

Moc, która robi różnicę. 

Vectron firmy Siemens (seria lokomotyw 1293) to najnowszej generacji lokomotywa przeznaczona do transgranicznego transportu towarowego. Obecnie w eksploatacji znajduje się 113 egzemplarzy takich lokomotyw wielosystemowych na prąd zmienny i stały.

Silne lokomotywy Vectron o mocy 8700 KM (6 400 kW) pokrywają prawie cały europejski obszar operacyjny. Jest to tzw. lokomotywa wielosystemowa, co oznacza, że może być używana w różnych krajach o różnych warunkach technicznych.

Vectron ma uniwersalne zastosowanie i może pracować pod czterema głównymi napięciami występującymi w Europie kontynentalnej: AC 25 kV i 15 kV, DC 3 kV i 1,5 kV.

Grupa ÖBB Rail Cargo ma dobrze rozwiniętą pozycję dzięki oddziałom w 18 krajach. Oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne z jednego źródła i organizuje przewozy towarów do pożądanego miejsca przeznaczenia - zarówno w przypadku pociągów blokowych, przewozów pojedynczych wagonów, jak i przewozów intermodalnych, dla wszystkich branż i specyficznych wymagań. Sieć docelowa rozciąga się od osi północ-południe z Niemiec przez Bałkany do Turcji i dalej w kierunku szlaku transkaspijskiego do Chin.

W związku z tym nasze lokomotywy również muszą spełniać wymagania zasadnicze. Vectron jest również wyposażony w austriacką koncepcję zdalnego sterowania i może być eksploatowany w trakcji wielokrotnej z innymi pojazdami ÖBB, dzięki czemu jest doskonale zintegrowany z istniejącą flotą. Ponadto Vectron jest wyposażony w ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem), który jest podstawowym elementem przyszłej standaryzacji europejskiego ruchu kolejowego, a tym samym umożliwia bardziej efektywne procesy.