Kurier Kolejowy patronem medialnym ukraińsko-polskiej konferencji Agro&Food Security Forum

Kurier Kolejowy patronem medialnym ukraińsko-polskiej konferencji Agro&Food Security Forum

13 lipca 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

UkrAgroConsult i Wspólnota Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy ogłaszają nowe wydarzenie dzisiejszego frontu rolnego - „Agro&Food Security Forum”. Zboża, nasiona oleiste, rośliny strączkowe”, która odbędzie się w dniach 14-15 września  w Hotelu Westin w Warszawie. Współorganizatorem Forum jest Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza. Z uwagi na problematykę transportowo - logistyczną, ze znacznym udziałem transportu kolejowego, która pojawia się w programie Forum patronat medialny nad wydarzeniem objął Kurier Kolejowy. 

Źródło: PUIG

 

Agro&Food Security Forum to nowa platforma globalnego dialogu i poszukiwania skutecznych rozwiązań zapewniających globalne bezpieczeństwo żywnościowe, tworzenie nowych łańcuchów logistycznych i rozwój agrobiznesu.

Forum przyciągnie przedstawicieli rządów Ukrainy i Polski, czołowych ukraińskich specjalistów i operatorów rynku, a także międzynarodową społeczność rolniczą, aby zwrócić uwagę na nowe czynniki rozwoju sektora rolnego Ukrainy i świata w latach 2023-25 , perspektywy produkcji i potencjału eksportowego produktów rolnych, rozwój nowych korytarzy logistycznych, określenie nowych sposobów partnerstwa i wspólnych projektów na rzecz zapobiegania kryzysom.

Również 14 września, w przeddzień forum, będzie miał miejsce wyjazd studyjny do jednego z trójmiejskich portów. Szczegółowe informacje o wizycie zostaną ogłoszone już wkrótce.
Organizatorzy z Ukrainy już zaprosili wszystkich ukraińskich i zagranicznych operatorów rolnych do przyłączenia się do wydarzenia i wzięcia udziału w kształtowaniu nowych realiów rynkowych. Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza przedstawicieli polskich przedsiębiorstw importujących i przetwarzającyh produkty rolne,  jaki i też branży transportowo - logistycznej do udziału w Forum i wspólnej debaty nad znalezieniem rozwiązań, które pozwolą Polsce stać się hubem logistycznym dla ukraińskiego eksportu zbórz i innych produktów rolnych.

Już w przyszłym tygodniu ruszy polskojęzyczna strona internetowa Forum, na której wszyscy zainteresowani znajdą informacje dotyczące wydarzenia i będą mogli zarejestrować się jako jego uczestnicy, o czym niezwłocznie poinformuje Kurier Kolejowy.