DB z powrotem na ścieżce wzrostu - boom w firmie Schenker i w przewozach pasażerskich.

DB z powrotem na ścieżce wzrostu - boom w firmie Schenker i w przewozach pasażerskich.

01 sierpnia 2022 | Źródło: Deutsche Bahn
PODZIEL SIĘ

Deutsche Bahn (DB) znów notuje zyski. Po raz pierwszy od początku pandemii Corony, Grupa DB wypracowała dodatni wynik operacyjny i tym samym powróciła na ścieżkę rentownego wzrostu. DB zamyka pierwsze półrocze 2022 roku z zyskiem operacyjnym (EBIT skorygowany) w wysokości 876 mln euro. Przychody grupy wzrosły o 28,4 proc. do około 28,0 mld euro w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2021 roku. Znacznie więcej podróżnych korzystało z transportu lokalnego i dalekobieżnego. Również logistyka międzynarodowa cieszyła się większym niż kiedykolwiek wcześniej zainteresowaniem: "Udało się osiągnąć zwrot: Popyt kwitnie, a my znów jesteśmy na plusie - powiedział w Berlinie dr Richard Lutz, prezes DB.   

Fot. Deutsche Bahn

 

Wynik operacyjny Grupy poprawił się o około 1,9 mld euro w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. Wtedy jeszcze DB musiał zgłosić stratę w wysokości prawie miliarda euro z powodu pandemii. W sumie straty z tytułu Corony w podstawowej działalności DB zsumowały się do ponad 10 mld euro od początku światowych fal choroby. Do obecnego sukcesu grupy zdecydowanie najbardziej przyczyniła się logistyczna spółka córka DB Schenker. Udało się jej niemal podwoić zysk operacyjny w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2021 roku do około 1,2 mld euro.

Prezes DB Lutz: "Nigdy wcześniej nie wyjechało na drogi tak wiele pociągów ICE jak dziś".

Podstawowa działalność DB również odnotowała znaczący ogólny wzrost zysków, przychodów i wyników. 59,1 mln pasażerów skorzystało z pociągów dalekobieżnych DB w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. To o 117 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Około 725 milionów pasażerów podróżowało lokalnymi pociągami DB - wzrost o 60 procent. Wydajność kolejowych przewozów pasażerskich DB wzrosła o 109 procent rok do roku do 36,4 mld pasażerokilometrów w pierwszej połowie 2022 roku. DB Cargo odnotowało niewielki wzrost przychodów (o 5,6 procent) i pracy przewozowej (o 1,2 procent), ale odczuło skutki wojny na Ukrainie i ograniczenia zdolności przewozowych związane z budową.

 

Dr Richard Lutz, Prezes Zarządu DB oraz dr Levin Holle, Członek Zarządu DB AG ds. Finansów i Logistyki.
Fot. Deutsche Bahn

 

"Szybki powrót naszych pasażerów pokazuje, że mieliśmy całkowitą rację, aby utrzymać kurs nawet w trudnych czasach i pozycjonować się na silny wzrost z nowymi pociągami, lepszymi ofertami i większą liczbą pracowników", powiedział Lutz. Dodał, że DB od 2019 r. zatrudnia w Niemczech ok. 90 tys. nowych pracowników, a w 2022 r. podjął już ok. 19,5 tys. zobowiązań dotyczących miejsc pracy. "Aby sprostać boomowi na popyt, już sporo się przesunęło. Nigdy wcześniej w Niemczech i Europie nie było na drogach tak wielu pociągów ICE jak dziś - powiedział Lutz.

Chociaż DB kontynuuje modernizację i budowę na rekordowym poziomie, infrastruktura kolejowa nie jest obecnie w stanie nadążyć za wzrostem ruchu. Większe zatłoczenie na kolei i opóźnienia to efekt. W pierwszej połowie 2022 roku 69,6 procent pociągów dalekobieżnych dotarło do celu na czas. W pierwszych sześciu miesiącach poprzedniego roku było to 79,5 proc. W sumie punktualność w pasażerskim transporcie kolejowym DB w Niemczech osiągnęła w pierwszej połowie roku 92,5 procent. Wydajność operacyjna sieci tras wzrosła o 2,7 procent do ponad 563 milionów pociągokilometrów - około 20 milionów więcej niż przed pandemią.

"Jakość i punktualność są obecnie "nie do przyjęcia", podkreślił Lutz. Dlatego koleje i rząd federalny modernizują obecnie bardzo zatłoczoną sieć do sieci o wysokiej wydajności i rozpoczną generalną renowację najbardziej ruchliwych korytarzy od 2024 r. Pakiet natychmiastowych środków powinien pomóc wcześniej. "Wszystko, co przynosi ulepszenia dla klientów, ma teraz priorytet" - powiedział Lutz. Dodał, że rozwój sieci wysokiej wydajności nie odbędzie się kosztem innych działań modernizacyjnych w infrastrukturze. Nowe projekty budowy i rozbudowy sieci kolejowej oraz cyfryzacji kolei były kontynuowane bez przeszkód. Celem jest dostosowanie infrastruktury do przyszłości we wszystkich wymiarach.

DB, wraz z rządem federalnym, w pierwszej połowie 2022 roku nadal intensywnie inwestował. Inwestycje netto wzrosły o trzy procent do 2,7 mld euro w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku. Większość wszystkich inwestycji brutto w wysokości 5,4 mld euro nadal napływała do infrastruktury kolejowej w Niemczech. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dług finansowy netto był o 4,8 proc. wyższy niż na koniec poprzedniego roku i wynosił 30,5 mld euro, ale mieścił się w oczekiwanym przedziale.

Dyrektor finansowy dr Levin Holle podkreślił, że oprócz silnego ożywienia w działalności podstawowej, DB Schenker osiągnął bardzo dobre wyniki: "Pierwsze półrocze 2022 roku jest najbardziej udanym w 150-letniej historii firmy Schenker. Nasza spółka zależna zajmująca się logistyką stanowi ogromne wsparcie dla pozytywnego rozwoju Grupy DB." Dodał, że europejska spółka zależna DB Arriva zajmująca się transportem lokalnym poprawiła wynik operacyjny w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2021 roku i rozwija się zgodnie z oczekiwaniami. 

Jako główne wyzwania gospodarcze Holle wymienił gwałtowny wzrost inflacji, a zwłaszcza "eksplozję kosztów energii". W krótkim okresie koszty energii mogły zostać zabezpieczone na większych obszarach. DB nie mógł jednak uciec od ogólnego trendu cenowego na przyszłość.

Prognoza na pełny rok 2022 jest obarczona dużym stopniem niepewności ze względu na nieprzewidywalny jeszcze rozwój wojny na Ukrainie oraz pandemię Corony. Mimo to DB spodziewa się znacznie większych obrotów i znacznie lepszego wyniku operacyjnego na koniec roku niż przewidywano w marcu.

Za cały rok 2022 DB spodziewa się obecnie zysku operacyjnego na poziomie ponad miliarda euro. Przychody mają wzrosnąć do ponad 54 mld euro. DB wraz z właścicielem zamierza zwiększyć swoje inwestycje do ponad 16 mld euro brutto i ponad 6,5 mld euro netto w bieżącym roku. Ponownie przekroczy to wysokie wartości z poprzedniego roku.

Prezes DB Richard Lutz podkreślił, że bez zaangażowania i pasji pracowników pozytywny rozwój DB nie byłby możliwy. Ich codzienne zaangażowanie w sprawy klientów zasługuje na najwyższe uznanie.