PKP PLK inwestuje w linię kolejową ze Szczecina do granicy z Niemcami

PKP PLK inwestuje w linię kolejową ze Szczecina do granicy z Niemcami

04 sierpnia 2022 | Źródło: Rrailfreight.com / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W celu osiągnięcia sprawniejszego transportu towarów między Szczecinem Głównym a Niemcami, polski zarządca linii kolejowych PKP PKL zmodernizuje linię kolejową do granicy polsko-niemieckiej. Prace na linii obejmują drugi tor oraz elektryfikację i powinny zakończyć się do końca 2025 roku. Do prac projektowych wybrany został wykonawca Databout.

PKP PLK inwestuje w linię kolejową ze Szczecina do granicy z Niemcami
Stacja szczecin Gumieńce. Fot. pl.wikipedia.org

 

Linia kolejowa ze Szczecina Głównego na Pomorzu Zachodnim do granicy polsko-niemieckiej prowadzi docelowo do Berlina. Planowana jest kompleksowa modernizacja całego odcinka po stronie polskiej, z dobudową drugiego toru na dotychczas jednotorowych odcinkach. Zgodnie z umową między PKP PLK a jej niemieckim odpowiednikiem DB Netz, obaj zarządcy infrastruktury będą współpracować w zakresie koordynacji, przygotowania i realizacji projektów rozwoju połączenia kolejowego Berlin-Szczecin, a odcinek Szczecin Gumieńce do granicy z Niemcami zostanie zelektryfikowany.

Dzięki nowemu torowi, sieci trakcyjnej i urządzeniom sygnalizacyjnym pociągi będą jeździć na tym odcinku bezpieczniej i szybciej, pociągi pasażerskie z maksymalną prędkością 160 kilometrów na godzinę, a towarowe z prędkością 120 kilometrów na godzinę. aby zwiększyć bezpieczeństwo kolei oraz pobliskiego ruchu kołowego i pieszego, istniejące przejazdy kolejowo-drogowe zostaną zastąpione skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. W miejscu przejazdu przez ulicę Cukrową planowana jest budowa wiaduktu kolejowego, przejścia pod torami oraz przebudowa równoległych dróg.

Zbudowane zostaną trzy nowe przystanki dla pasażerów - w Szczecinie Pomorzanach Południowych, Warzymicach, Przecławiu oraz nowa stacja w Kołbaskowie. Stacja Szczecin Gumieńce zostanie przystosowana do przyjmowania pociągów towarowych o długości 750 metrów, powstanie też dodatkowy peron dla pociągów pasażerskich. Nowe perony będą wyższe, co ułatwi pasażerom wsiadanie i wysiadanie z pociągów, a osoby o ograniczonej mobilności skorzystają z pochylni i ścieżek naprowadzających.

Wybranym wykonawcą prac projektowych, finansowanych z budżetu PKP PKL na kwotę ok. 1,9 mln euro (9 mln zł) jest polska firma Databout. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w połowie 2024 roku. Zakończenie prac na linii kolejowej planowane jest do końca 2025 roku. Zakończenie całego projektu połączenia polsko-niemieckiego planowane jest na IV kwartał 2027 roku.

Rozpoczęcie procedury zmierzającej do modernizacji linii było wynikiem m.in. wieloletnich starań i lobbingu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz partnerskich Krajów Związkowych Brandenburgia i Berlin.

W 2026 roku czas przejazdu koleją ze Szczecina do Berlina ma być krótszy niż 90 minut. I pociąg będzie dojeżdżał do centrum miasta (Hauptbahnhof), a nie jak obecnie do stacji Gesundbrunnen. Tak szybkiego i bezpiecznego połączenia nie zapewni żaden inny środek transportu.

Nowoczesna linia kolejowa ma przyciągnąć więcej pasażerów do przyjaznego środowisku transportu kolejowego. Jednocześnie wypełniona zostanie luka w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T dla przewozów towarowych, gdyż inwestycja umożliwi kursowanie pociągów towarowych o długości do 750 m

Prace modernizacyjne po niemieckiej stronie granicy rozpoczęły się pod koniec listopada 2021 roku i w pierwszym etapie objęły odcinek Angermünde - Passow. W kolejnym etapie zmodernizowany zostanie odcinek Passow – granica RP. Jak niedawno poinformowały Koleje Niemieckie modernizacja linii do granicy z Polską powinna zostać zakończona w 2025 r., czyli rok wcześniej niż pierwotnie zapowiadano.