Wrocław Główny ponownie stacją z największą wymianą pasażerską w Polsce

Wrocław Główny ponownie stacją z największą wymianą pasażerską w Polsce

14 sierpnia 2022 | Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
PODZIEL SIĘ

Wrocław Główny był w 2021 r. stacją, na której drugi rok z rzędu odnotowano największą wymianę pasażerską spośród wszystkich stacji w Polsce. Stacja obsłużyła łącznie 17,11 mln pasażerów. Jest to wzrost w porównaniu do 2020 r., kiedy odnotowano 12,43 mln pasażerów (wzrost o 38%). Drugie miejsce zajął Poznań Główny, trzecie zaś Kraków Główny. Stacją na której odnotowano największą liczbę zatrzymań pociągów była Warszawa Wschodnia. Jedynie tam oraz na stacji Warszawa Zachodnia, zatrzymuje się średnio ponad 30 pociągów w ciągu godziny.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

2021 r. był czasem stopniowego powrotu pasażerów do kolei w związku ze zmniejszającym się wpływem pandemii na ograniczenia w przemieszczanie się. Pasażerowie w coraz większym stopniu zaczęli korzystać z transportu zbiorowego, a przewoźnicy rozwijali ofertę, co przełożyło się m.in. na wzrost liczby zatrzymań pociągów.

Pomimo lepszej oferty przewozowej i większej mobilności wśród pasażerów na wielu punktach zatrzymań, zwłaszcza w obszarze dużych miast, liczba pasażerów była znacząco niższa niż przed okresem pandemii. Ogólna wielkość wymiany wyniosła 489,2 mln wsiadających/wysiadających. To wzrost o 17,2% w stosunku o 2020 r., ale znacząco mniej niż w 2019 r. kiedy to odnotowano wymianę pasażerską na poziomie ponad 669 mln wsiadających/wysiadających.

Łącznie udział stacji zlokalizowanych w 18 miastach będących siedzibą urzędów władz wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) wyniósł 41,64% wymiany pasażerskiej ogółem.

Wymiana na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie miała miejsce na 15 stacjach. Były to stacje (w kolejności od największej): Wrocław Główny (46,9 tys.), Poznań Główny (41 tys.), Kraków Główny (32,2 tys.) Katowice (30,4 tys.) Warszawa Centralna (24,4 tys.), Warszawa Wschodnia (23,7 tys.), Gdynia Główna (22,9 tys.), Warszawa Zachodnia (22 tys.), Gdańsk Główny (21,8 tys.), Gdańsk Wrzeszcz (18,9 tys.), Warszawa Śródmieście (18,4 tys.) Sopot (15,1 tys.), Pruszków (12,5 tys.), Szczecin (11,6 tys.), Grodzisk Mazowiecki (10 - 12 tys.). Łącznie na tych stacjach odnotowano wymianę na poziomie 128,5 mln pasażerów (średnio 352,1 tys. pasażerów dziennie).

Wymiana pasażerska w przedziale między 1 tys. a 10 tys. pasażerów dziennie miała miejsce na 250 stacjach. Łącznie stacje te obsługiwały dziennie 688,1 tys. pasażerów tj. blisko 251, 2 mln pasażerów w ciągu całego 2021 r. Stacją najbliżej górnej granicy tego przedziału była stacja Warszawa Wileńska zaś przedział zamykała stacja Starogard Gdański.

Spośród wszystkich 2818 stacji pasażerskich, na których miała miejsce wymiana w 2021 r. na 265 stacjach była ona większa niż 1000 wsiadających i wysiadających na dobę. Pozostałe 2553 stacje to te, na których odnotowano mniej niż 1000 pasażerów dziennie. Stacje obsługujące powyżej 1 tys. pasażerów dziennie obsłużyły w 2021 r. łącznie 379,7 mln wsiadających i wysiadających, co stanowiło 77,6% łącznej wymiany pasażerskiej w Polsce.

W załączonych plikach Excel po raz pierwszy umieszczono dane o powiatach i gminach, w których znajdują się poszczególne stacje. Pozwala to na dokonywanie jeszcze bardziej ciekawych i złożonych analiz w zakresie wymiany pasażerskiej. Z danych tych wywnioskować można na przykład, że w pierwszej dziesiątce gmin o największej wymianie pasażerskiej znalazły się dwie gminy nie będące ośrodkami władz wojewódzkich –Sopot i Pruszków. Na terenie każdej z tych gmin znajdują się tylko po 3 stacje pasażerskie (Sopot, Sopot Kamienny Potok i Sopot Wyścigi oraz Pruszków, Pruszków WKD oraz Malichy). Z kolei na terenie 12 gmin znajduje się przynajmniej  10 stacji pasażerskich. Z tych gmin najmniejszą wielkość wymiany pasażerskiej odnotowano w gminie Skawina, gdzie dobowa wymiana wynosiła dla 10 stacji – niewiele ponad 300 osób.

 

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

 

Dane o wymianie pasażerskiej dotyczą terytorium Polski, w niektórych przypadkach włącznie ze stacjami granicznymi i zostały sporządzone na podstawie deklaracji większości przewoźników: Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie, Leo Express, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, PKP Intercity, PKP SKM w Trójmieście, POLREGIO, Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz UBB Gmbh. W danych nie zostali ujęci przewoźnicy wykonujący przewozy o charakterze okazjonalnym i których specyfika świadczonych usług przewozowych np. na zlecenie organizacji turystycznych uniemożliwiła podanie liczby pasażerów w podziale na wybrane stacje. Dokładna metoda wyliczeń dla poszczególnych spółek została opisana na stronie w dziale: ”metoda zbierania”.

Dokładne dane o wymianie pasażerskiej znajdują się na stronie Dane Kolejowe w dziale Przewozy pasażerskie > Wymiana pasażerska na stacjach.