Białoruś znalazła nowe trasy kolejowe, pozwalające eksportować towary wbrew nałożonym sankcjom

Białoruś znalazła nowe trasy kolejowe, pozwalające eksportować towary wbrew nałożonym sankcjom

15 sierpnia 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Transportu i Komunikacji Białorusi poinformowało, iż Białoruskie Koleje Państwowe po odcięciu przez sankcje tradycyjnych dróg eksportu białoruskich towarów na rynki światowe, stworzyły łącznie 40 nowych tras eksportowych do ponad 20 krajów. 

Fot. Koleje Białoruskie

 

Na niedawnym posiedzeniu Rady Ministrów pod przewodnictwem głowy państwa poruszono temat transportu, szybkiego dostarczania produktów do zagranicznych odbiorców. Polecono zapewnić przedsiębiorstwom krajowym odpowiednią liczbę kontenerów, wagonów i platform kolejowych, dając pierwszeństwo eksporterom.

Dla Białoruskich Kolei organizacja przewozu produktów krajowych przedsiębiorstw na eksport była i jest najważniejszym zadaniem. W ogólnej wielkości ładunków przewożonych koleją udział przesyłek eksportowych wynosi 39%.

Od lutego tego roku porty państw bałtyckich są zamknięte dla towarów białoruskich z powodu sankcji. Niemożliwy jest również eksport przez porty ukraińskie. W tej sytuacji białoruscy spedytorzy przeorientowali znaczną część eksportu na kierunek wschodnioazjatycki, przeorganizowali schematy logistyczne dostaw towarów. W nowych realiach Koleje Białoruskie wspólnie z właścicielami ładunków i firmami logistycznymi Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu i Chin opracowały trasy transportowo-logistyczne dla dostawy białoruskich towarów do ponad 20 krajów - około 40 tras - w jak najkrótszym czasie. Do organizacji przewozów po nowych trasach wykorzystywany jest tabor zarówno białoruskich właścicieli (w tym Kolei Białoruskich), jak i spółek eksploatacyjnych innych państw, którego ilość jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb białoruskich producentów - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Transportu i Komunikacji Białorusi.

Na podstawie wyników działalności za 7 miesięcy 2022 roku zaobserwowano wzrost przewozów do Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Tadżykistanu, Rosji (w tym portów rosyjskich) i Uzbekistanu. Liczba pociągów kontenerowych wysyłanych z Białorusi do Chin wzrosła 5 razy.