Wyprodukowane w belgijskich zakładach lokomotywy HLE 21 w Polsce

Wyprodukowane w belgijskich zakładach lokomotywy HLE 21 w Polsce

24 sierpnia 2022 | Autor: Radosław Kopras | Źródło: https://radziol.pl / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W latach 1984 – 1987 w belgijskich zakładach BN/ACEC* wyprodukowano 60 egzemplarzy lokomotyw HLE 21. Była to część większej rodziny pojazdów – koleje belgijskie zamówiły łącznie 144 lokomotywy czterech serii – w dużym stopniu zunifikowane. W jednakowych pudłach opartych na dwóch wózkach dwuosiowych (zastosowano oparcie na sprężynach typu „flexicoil”) umieszczono nowoczesną aparaturę elektryczną – pojazdy miały tyrystorowy układ rozruchu, hamulec elektrodynamiczny i wszystkie mogły być zasilane z sieci trakcyjnej prądu stałego o napięciu 3kV.

Wyprodukowane w belgijskich zakładach lokomotywy HLE 21 w Polsce
Fot. Radosław Kopras

 

Dwa typy pojazdów mogły opuszczać Belgię przez granicę francuską (HLE 12 – dodatkowo 25kV AC) oraz holenderską (HLE 11 – dodatkowo 1,5kV DC). Podstawowe informacje o całej rodzinie zestawiłem w poniższej tabeli:

Rodzina lokomotyw kolei SNCB wyprodukowana w latach 1981 – 87 (B-Belgia,F-Francja, NL- Holandia)
Źródło: https://radziol.pl

 

Lokomotywy z całej rodziny sprawowały się bardzo dobrze i były lubiane zarówno przez maszynistów jak i przez warsztat. Jednak postępujące dostawy nowego taboru (miedzy innymi HLE18 – typ ES60U3 Siemensa) z czasem doprowadziły do odstawienia większości egzemplarzy HLE 21. Ich moc okazała się też niewystarczająca do pracy z długimi składami piętrowymi – utrzymanie z nimi prędkości 160km/h sprawiało im trudność. Do dziś w ruchu pozostaje kilka sztuk - niektóre pojazdy posłużyły też za magazyn części dla HLE 27 – silniejszej „siostry”.

W październiku 2017 roku w składzie pociągu „Lotos Kolej” do Polski wjechało osiem egzemplarzy HLE 21.

 

15 października 2017 |Nowy Tomyśl| E186-272 ze składem zmierza w kierunku Poznania.
W środku składu wpięto osiem belgijskich elektrowozów.
Fot. Radosław Kopras

 

Maszyny o numerach 2103, 2104, 2109, 2119, 2120, 2025, 2028, 2029 trafiły do Bydgoszczy, gdzie odstawiono je na torach należących do „Depol” Sp. z o.o.

 

7 sierpnia 2018 |Bydgoszcz| Na pierwszym planie teren PESY Bydgoszcz.
W tle teren DEPOL-u i cztery lokomotywy HLE 21 (od lewej: 2103,2128,2109,2119)
Na pierwszym planie widoczny min. trójczłonowy Link dla DB Regio.
Fot. Radosław Kopras

 

W kolejnym transporcie z Belgii, który trafił prawdopodobnie bezpośrednio do ZNTK Oleśnica przybyło dziewięć lokomotyw: 2101, 2102, 2106, 2110, 2112, 2116, 2117,2126 i 2127. W późniejszym czasie dojechały tam również maszyny z Bydgoszczy. Prawdopodobnie czyniono przygotowania do usunięcia azbestu i polonizacji (według niepotwierdzonych źródeł w Bydgoszczy usuwano azbest z części maszyn), jednak pogarszająca się sytuacja finansowa Olkol-u (dawny ZNTK Oleśnica) wymusiła decyzję o zabraniu z terenu firmy wszystkich pojazdów. Lokomotywy w dwóch transportach (31 maja oraz 2 czerwca 2022) przewieziono do Szczakowej na Górnym Śląsku.

W dniu 22 sierpnia 2022 do kraju wjechał kolejny transport lokomotyw HLE 21. Dwanaście pojazdów (2115, 2122, 2123, 2131, 2139, 2142, 2146, 2147, 2149, 2152, 2154 i 2158). Pojazdy mają trafić do Dąbrowy Górniczej. W chwili pisania tego artykułu nie jest jeszcze oficjalnie znany nowy nabywca tych pojazdów. Jednak ich zgrupowanie na śląsku i import kolejnych sztuk może oznaczać przygotowania do realizacji projektu wprowadzenia tych pojazdów do eksploatacji na polskich torach. Jak widać mamy już w kraju prawie 30 egzemplarzy – to już całkiem pokaźny park taborowy - jeśli doczeka się polonizacji z pewnością znajdą się chętni do wynajmu przewoźnicy. Będę uważnie śledził temat i z pewnością artykuł doczeka się uzupełnienia.

 

15 sierpnia 2022 |Ziltendorf – Niemcy| Dwanaście sztuk HLE 21 oczekuje na dalszy etap podróży z Belgii do Polski.
Fot. Radosław Kopras

 

* BN – La Brugeoise et Nivelles – Belgijski producent taboru z Nivelles, ACEC – Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi (z francuskiego: Warsztaty Konstrukcji Elektrycznych w Charleroi).