Już za dwa tygodnie Agro&Food Security Forum, pod patronatem Ministrów Rolnictwa Ukrainy i Polski

Już za dwa tygodnie Agro&Food Security Forum, pod patronatem Ministrów Rolnictwa Ukrainy i Polski

31 sierpnia 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Agro&Food Security Forum to nowa platforma globalnego dialogu i poszukiwania skutecznych rozwiązań zapewniających globalne bezpieczeństwo żywnościowe, tworzenie nowych łańcuchów logistycznych i rozwój agrobiznesu. Organizatorami „Agro&Food Security Forum”. Zboża, nasiona oleiste, rośliny strączkowe” które odbędzie się 15 września  w Hotelu Westin w Warszawie są UkrAgroConsult i Wspólnota Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy. Współorganizatorem wydarzenia jest Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza, a partnerem medialnym Kurier Kolejowy. 

Forum zgromadzi przedstawicieli rządów Ukrainy i Polski, czołowych ukraińskich specjalistów i operatorów rynku, a także międzynarodową społeczność rolniczą, aby zwrócić uwagę na nowe czynniki rozwoju sektora rolnego Ukrainy i świata w latach 2023-25, perspektywy produkcji i potencjału eksportowego produktów rolnych, rozwój nowych korytarzy logistycznych, określenie nowych sposobów partnerstwa i wspólnych projektów na rzecz zapobiegania kryzysom.

14 września, w przeddzień forum uczestnicy konferencji udadzą się w  podróż studyjną, w trakcie której zapoznają się potencjałem infrastruktury Portu w Gdyni oraz największego na Bałtyku terminala kontenerowego DCT Gdańsk.

Organizatorzy z Ukrainy zaprosili wszystkich ukraińskich i zagranicznych operatorów rolnych do przyłączenia się do wydarzenia i wzięcia udziału w kształtowaniu nowych realiów rynkowych. Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza przedstawicieli polskich przedsiębiorstw importujących i przetwarzających produkty rolne, jaki i też branży transportowo – logistycznej do udziału w Forum i wspólnej debaty nad znalezieniem rozwiązań, które pozwolą Polsce stać się hubem logistycznym dla ukraińskiego eksportu zbóż i innych produktów rolnych.

Partnerami  i uczestnikami Forum są, między innymi: Ukraińskie Zrzeszenie Zbożowe, Globalna  Konfederacja  Roślin Strączkowych, Zrzeszenie Ukraińskiego Przemysłu Olejarskiego, Port Gdynia S.A. a także inni kluczowi producenci i eksporterzy ukraińskich zbóż i płodów rolnych.

Wśród zagranicznych uczestników Forum swój udział zapowiedzieli przedsiębiorcy z wielu krajów unijnych ale także  z  Argentyny, Indii,  Japonii, Maroka, Turcji, Egiptu,  Pakistanu, Stanów Zjednoczonych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa Ukrainy i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP. 

Szczegółowa informacja o konferencji, wraz z możliwością  rejestracji, jest dostępna  na portalu wydarzenia pod adresem:  https://agrofoodforum.org/pl/.  lub  https://agrofoodforum.org/en/