Regulacje Porozumienie o współpracy pomiędzy SOK i GITD

Porozumienie o współpracy pomiędzy SOK i GITD

31 sierpnia 2022 | Źródło: GITD
PODZIEL SIĘ

Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Józef Hałyk podpisali dziś w siedzibie GITD porozumienie o współpracy. Wspólne czynności kontrolne oraz działania w obszarze organizacji kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podpisanie umowy. Fot. GITD

 

Współpraca będzie realizowana zarówno na szczeblu centralnym jak i terenowym, pomiędzy Komendami Regionalnymi Straży Ochrony Kolei a Wojewódzkimi Inspektoratami Transportu Drogowego. Służby koncentrować się będą na prowadzeniu wspólnych działań kontrolnych w obszarach swojej działalności w szczególności w zakresie stosowania przepisów w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych oraz kontroli intermodalnych przewozów ładunków zawierających odcinki przewozu drogowego i kolejowego. 

W ramach współpracy jednostki centralne wspierać się będą w podejmowanych inicjatywach, w tym dotyczących popularyzowania i promowania bezpiecznych zachowań w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych, organizacji  kampanii edukacyjnych, społecznych i prewencyjnych.

 

Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Józef Hałyk i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur 
Fot. GITD

 

Podpisane dziś porozumienie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Dzięki wymianie doświadczeń i wspólnym kontrolom wzrośnie skuteczność podejmowanych działań, natomiast prowadzone wspólnie akcje edukacyjne pozwolą na dotarcie do większej grupy odbiorców. - podkreślił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Nie bez znaczenia dla podpisanego porozumienia jest również realizowany obecnie projekt zwiększenia skuteczności systemu fotoradarowego, będącego w dyspozycji GITD. Zakład on objęcie nadzorem systemu kamer CANARD pięciu najniebezpieczniejszych przejazdów kolejowo-drogowych.