Terminal przeładunkowy Hupac Brwinów-Warszawa rozpoczyna działalność (video)

Terminal przeładunkowy Hupac Brwinów-Warszawa rozpoczyna działalność (video)

07 września 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Szwajcarski operator transportu intermodalnego HUPAC otworzył 7 września 2022 r. nowy terminal przeładunkowy w Brwinowie pod Warszawą. Obiekt wspiera zrównoważoną wymianę towarów w Europie Środkowo-Wschodniej i jako wydajny węzeł komunikacyjny umożliwia dalszy rozwój transportu intermodalnego.

Pierwszy załadowany kontener. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Hupac Terminal Brwinów położony jest w rejonie logistycznym około 25 km na południowy zachód od Warszawy. Obiekt, którego zdolność przeładunkowa w fazie drugiej wynosić będzie 12 par pociągów dziennie, może przenieść z drogi na kolej do 180 000 UTI rocznie. Zapobiega to powstawaniu dziesięciokilometrowych korków każdego dnia i zmniejsza emisję CO2 nawet o 250 000 ton rocznie.

 

Michail Stahlhut, prezes zarządu Grupy Hupac. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

"Rozwój infrastruktury odbywa się zgodnie naszym sprawdzonym podejściem krok po kroku" - wyjaśnia Michail Stahlhut, prezes zarządu Grupy Hupac "W pierwszym etapie oddamy doużytku dwa tory przeładunkowe i trzy odstawczw. Jednostki ładunkowe będą przeładowywane za pomocą  reach stackerów. W drugim etapie będziemy zwiększać potencjał przeładunkowy terminala i zostaną dobudowane kolejne trzy  tory przeładunkowe oraz zabudowane suwnice bramowe." Od samego początku terminal jest zaprojektowany dla pociągów o maksymalnej długości 740m. " wten sposób dostosowaliśmy się do parametrów europejskich korytarzy towarowych i osiągamy maksymalną wydajność pociągów transportu intermodalnego".

 

Michail Stahlhut, prezes zarządu Grupy Hupac. Autor filmu: Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Hupac rozpoczął realizację projektu terminala w 2017 roku, początkowo zapewniając dostęp drogowy i kolejowy.Po przerwie związanej z pandemią prace budowlane zostały wznowione w marcu 2021 roku i zakończone pod koniec sierpnia 2022 roku. Obiekt zajmuje powierzchnię 140 000 m2 i obejmuje strefę odprwa, obszar przeładunkowo-manewrowy o powierzhni 42 000 m2 , pomieszczenia biurowe oraz budynki techniczne. Dodatkowo Hupac dysponuje drugą cześcią działki o powierzchni 160 000m2 ,która stanowi obecnie wolny teren pod dalsze inwestycje.

 

Diana Batko, Dyrektor zarządzający spółki Hupac Terminal Brwinów. Autor filmu: Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy.

 

Właścicielem i operatorem obiektu jest polska firma Hupac Terminal Brwinów Sp. z o.o.. Przekazanie do eksploatacji nastąpi jesienią 2022 roku.Koszty inwestycji wyniosły 35 mln euro.

Terminal w Brwinowie stwarza realne możliwości dalszego rozwoju transportu intermodalnego - mówi Renzo Capanni, który pod koniec sierpnia przejął odpowiedzialność za jednostkę biznesową Shuttle Net North East firmy Hupac Intermodal. " Dotychczas w promieniu 120 km od stolicy Polski nie było rezerw przepustowości dla transportu intermodalnego. Nowy terminal stwarza zupełnie nowe perspektywy rozwoju całego sektora".

Po uruchomieniu terminala jesienią 2022 roku, Hupac będzie stopniowo przenosił istniejące połączenia do nowego obiektu. Renzo Capanni: "Brwinów położony w sercu Polski to idealna lokalizacja dla międzynarodowego połączenia polskiego rynku transportowego. W perspektywie średnioterminowej widzimy perspektywy nie tylko we wzmocnieniu ruchu na osi wschód-zachód ale także w rozwoju ruchu na osi północ-południe, gdzie Brwinów może przejąć funkcję centralnego węzła."

 

Uroczyste uruchomienie terminala przeładunkowego Hupac w Brwinowie. Autor filmu: Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy.

 

Hupac jest wiodącym operatorem sieci w transporcie intermodalnym w Europie z wolumenem przewozów na poziomie 1,1 mln przesyłek drogowym rocznie. W jej ofercie znajduje się 160 pociągów dziennie z połączeniami między głównymi europejskimi obszarami gospodarczymi oraz sięgającymi aż po Daleki Wschód. Firma Hupac została założona w Chiasso / Szwajcaria w 1967 roku. W skład grupy wchodzą 23 firmy z lokalizacjami w Szwajcarii, we Włoszech, w Niemczech, Holandii, Belgii, Polsce, Rosji i Chinach. Hupac zatrudnia 630 osób, posiada ponad 8100 modułów wagonów i obsługuje wydajne terminale w ważnych europejskich węzłach.