ÖBB Rail Cargo Group (RCG) przewiozło 580 000 ton zboża z Ukrainy

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) przewiozło 580 000 ton zboża z Ukrainy

13 września 2022 | Źródło: ÖBB-Holding AG
PODZIEL SIĘ

ÖBB Rail Cargo Group (RCG) od początku wojny wspiera Ukrainę tym, co potrafimy najlepiej: Usługi transportowe i logistyczne. W tym celu RCG ze wszystkich dostępnych środków transportuje zboże z Ukrainy, aby zapewnić pieniądze i przestrzeń magazynową na kolejne lokalne zasiewy i zbiory oraz przeciwdziałać zagrażającemu dla wielu egzystencji wzrostowi kosztów utrzymania. Od wybuchu wojny do końca sierpnia RCG wywiozła z Ukrainy 580 tys. ton zboża, w samym miesiącu sierpniu było to ponad 145 tys. ton.

Fot. ÖBB/ David Payr

 

Dostawy ziarna w całej Europie. 

Ze względu na położenie geograficzne firm przetwarzających zboże, większość dostaw została w sierpniu przetransportowana na Węgry, a następnie do Niemiec, Włoch i Rumunii oraz Holandii. W tej podróży transportery zboża RCG przekraczają cztery granice: Najpierw nad granicą ukraińsko-słowacką przez Chop, granicą węgiersko-ukraińską Záhony, granicą ukraińsko-rumuńską Reni, a także granicą ukraińsko-polską Chyriw.

Wzmożona współpraca z ukraińskimi kolejami państwowymi. 

W najbliższych miesiącach RCG przewiduje utrzymywanie się popytu na obecnym poziomie. Aby przyspieszyć eksport zboża, będzie dalej rozwijana koorporacja z ukraińskimi kolejami państwowymi Ukrzaliznica (UZ). Pod koniec sierpnia 2022 roku zatwierdzono wdrożenie stałej dwustronnej grupy roboczej. W ten sposób zostaną zoptymalizowane takie operacje jak wymiana danych i procesy pomiędzy partnerami koorporacyjnymi (tj. obciążenie pracą zdolności przeładunkowej).

 

Źródło: Rail Cargo Group

 

Ponad 1000 użytkowników na GrainLane. 

Internetowy rynek rolniczy GrainLane, opracowany przez RCG i partnera IT, od 2022 roku łączy ukraińskich rolników z detalistami, konsumentami i dostawcami usług logistycznych. Ponad 200 000 ton zboża, soi i suchej kukurydzy jest obecnie przedmiotem handlu przez ponad 1 000 zarejestrowanych użytkowników. Strony zainteresowane produktami rolnymi mogą indywidualnie omawiać szczegóły ze sprzedającymi, a GrainLane opcjonalnie wspiera je ofertami transportowymi dzięki sieciom partnerskim RCG. W ten sposób ukraińscy producenci mogą nawiązać nowe relacje biznesowe z międzynarodowymi klientami, takimi jak młyny, handlowcy, eksporterzy i w ten sposób stworzyć podstawy do wzrostu eksportu drogą lądową. RCG udostępnia GrainLane bezpłatnie wszystkim uczestnikom rynku pod adresem www.grain-lane.comthus, zapewniając, oprócz wykonywanych przez nich przewozów, dalszy, kluczowy wkład w eksport zboża z Ukrainy.

Rail Cargo Group: dział transportu towarowego ÖBB. 

Jako wiodące przedsiębiorstwo logistyki kolejowej w Europie kształtuje branżę. 365 dni w roku - 24 godziny na dobę. W całej Europie i poza nią w Azji łączy ludzi, przedsiębiorstwa i rynki - od pierwszej do ostatniej mili. Jest obecne w 18 krajach - w 15 z nich z własnymi pracownikami. To dzięki swoim 5.755 logistykom z 34 krajów 463.000 pociągów rocznie, czyli odpowiednio 1.270 dziennie, dociera bezpiecznie do celu. Dzięki efektywnym usługom logistycznym typu end-to-end transportuje rocznie 94 miliony ton netto towarów. Udział modalny w wysokości 28 % (wartość wstępna) w całym rynku przewozów towarowych w Austrii sprawia, że Rail Cargo Group należy do ścisłej czołówki w Europie. Operacyjne zarządzanie grupą Rail Cargo należy do Rail Cargo Austria AG.