Miesiąc sierpień to kolejny miesiąc, w którym Spółka PKP LHS przewiozła ponad milion ton ładunków.

Miesiąc sierpień to kolejny miesiąc, w którym Spółka PKP LHS przewiozła ponad milion ton ładunków.

16 września 2022 | Źródło: PKP LHS
PODZIEL SIĘ

Zrealizowane w okresie od stycznia do sierpnia br. przewozy towarów linią LHS są wyższe od przewozów zrealizowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 1 600 tys. ton, co stanowi wzrost o ponad 26 %. W okresie od wybuchu wojny na Ukrainie do końca sierpnia br. wzrost ten wyniósł ponad 30 %. Największy wzrost przewozów odnotowujemy w przewozach zboża, nasion oleistych i pasz, których przewieźliśmy więcej o ponad milion ton, w porównaniu do roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 280 %. Spółka odpowiada również za kompleksową organizację przewozów towarów humanitarnych z Polski do Ukrainy.

 

Źródło: PKP LHS

 

Podjęcie i zrealizowanie większych przewozów było możliwe dzięki prowadzonej w ostatnich pięciu latach intensywnej działalności inwestycyjnej.

Spółka świadoma jest aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie realizacji zwiększonych przewozów pomiędzy Ukrainą a Polską. Podejmowane obecnie działania inwestycyjne i organizacyjne pozwolą w najbliższym czasie na dalsze rozwinięcie dotychczasowej zdolności transportowo-logistycznej PKP LHS.