"Fat-and-Oil Industry-2022" - kolejna ważna konferencja ukraińskich producentów rolnych w Warszawie.

"Fat-and-Oil Industry-2022" - kolejna ważna konferencja ukraińskich producentów rolnych w Warszawie.

17 września 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Właśnie teraz na świecie nabierają tempa procesy inflacyjne i zmiany geopolityczne, następuje redystrybucja przepływów handlowych i tworzenie nowych łańcuchów dostaw, co będzie miało wpływ na kształtowanie się dynamiki popytu i cen na rynku nasion oleistych w nowym sezonie. Z uwagi na logistyczne aspekty podejmowanych tematów Kurier Kolejowy objął wydarzenie patronatem medialnym. 

Źródło: Agencja APK-Inform

 

Międzynarodowa konferencja "Przemysł tłuszczowo-olejowy-2022" zgromadzi 20 października 2022 r w Warszawie ukraińskich i światowych liderów tego segmentu rynku .
Polska - Bramą do Europy dla nasion oleistych i produktów ubocznych.

Kraje UE są jednym z największych nabywców surowców i produktów sektora tłuszczowo-olejowego. Według USDA, w ciągu ostatnich 5 lat UE importowała średnio 36% światowego handlu śrutą słonecznikową, 35% rzepakiem, 32% słonecznikiem, 26% śrutą sojową i 19% olejem słonecznikowym. Roczny import trzech głównych nasion oleistych i ich produktów ubocznych do UE przekracza łącznie 55 mln ton.

Ukraina jest jednym z kluczowych dostawców tych produktów na rynek europejski. Według Komisji Europejskiej w sezonie 2021/22 MY na Ukrainę przypadło ponad 83% importu oleju słonecznikowego, 46% importu nasion słonecznika, 38% oleju sojowego, 32% śruty słonecznikowej, 25% śruty rzepakowej i 21% oleju rzepakowego. Łącznie w poprzednim sezonie do UE z Ukrainy trafiło 5,4 mln ton głównych nasion oleistych i ich produktów ubocznych, co stanowiło prawie 10% ogólnej wielkości importu.

W szczególności warto zwrócić uwagę na Polskę, która obecnie pełni rolę kluczowego partnera zarówno dla Ukrainy, jak i innych ukraińskich partnerów w kształtowaniu handlu produktami oleistymi w szczególności i produktami rolnymi w ogóle.

Ukraińska Agencja APK-Inform po raz pierwszy w Polsce organizuje przełomowe dla branży wydarzenie, podczas którego omówione zostaną perspektywy rynku nasion oleistych.
Ekskluzywne informacje na temat perspektyw sektora nasion oleistych w nowym sezonie, jak również najistotniejsze i najpilniejsze kwestie światowego handlu nasionami oleistymi i produktami ubocznymi zostaną omówione w ramach międzynarodowej konferencji Przemysł Tłuszczowo-Olejowy-2022 20 października w Warszawie.

Kluczowe tematy konferencji 

  • Perspektywy produkcji i przetwarzania nasion słonecznika na świecie, a w szczególności w regionie Morza Czarnego w latach 2022-2023.
  • Globalna redystrybucja przepływów handlowych produktów ubocznych ze słonecznika
  • Kluczowi producenci i eksporterzy, co ich czeka w nowym sezonie
  • Zmniejszenie podaży ukraińskiego oleju słonecznikowego: funkcjonowanie ukraińskich portów, dynamika cen, rynki zbytu
  • Obciążenie mocy produkcyjnych i efektywność przetwórstwa na Ukrainie w warunkach dużej niepewności rynkowej
  • Globalne trendy na światowym rynku olejów roślinnych i ich wpływ na Ukrainę
  • Rynek produktów naftowych i biopaliw jako kluczowy czynnik cenotwórczy
  • Wysokooleisty słonecznik: przetwarzanie czy eksport 

 

Uczestnicy: przetwórcy i handlowcy nasion oleistych, międzynarodowe firmy handlowe, importerzy, gospodarstwa rolne, organizacje branżowe, czołowi eksperci rolni, producenci sprzętu, kluczowi eksporterzy i konsumenci nasion oleistych i produktów ubocznych, przedstawiciele organizacji naukowych itp.