Ponad 300 osób z 25 krajów świata uczestniczyło w Warszawie w Agro & Food Security Forum

Ponad 300 osób z 25 krajów świata uczestniczyło w Warszawie w Agro & Food Security Forum

18 września 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Agro&Food Security Forum to nowa platforma globalnego dialogu i poszukiwania skutecznych rozwiązań zapewniających globalne bezpieczeństwo żywnościowe, tworzenie nowych łańcuchów logistycznych i rozwój agrobiznesu. Forum, po raz pierwszy zorganizowane w Warszawie (15.09.2022r.), zgromadziło przedstawicieli rządów Ukrainy i Polski, czołowych ukraińskich specjalistów i operatorów rynku, a także międzynarodową społeczność rolniczą. Miało na celu zwrócić uwagę opinii światowej na nowe czynniki rozwoju sektora rolnego Ukrainy i świata w latach 2023-25, perspektywy produkcji i potencjału eksportowego produktów rolnych, rozwój nowych korytarzy logistycznych, określenie nowych sposobów partnerstwa i wspólnych projektów na rzecz zapobiegania kryzysom.

Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Organizatorzy z Ukrainy: Zrzeszenie Producentów i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy, UkrAgroConsult Ukraina, zaprosili wszystkich ukraińskich i zagranicznych operatorów rolnych do przyłączenia się do wydarzenia i wzięcia udziału w kształtowaniu nowych realiów rynkowych. Polski współorganizator wydarzenia Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza zaprosiła przedstawicieli polskich przedsiębiorstw importujących i przetwarzających produkty rolne, jaki i też branży transportowo – logistycznej do udziału w Forum i wspólnej debaty nad znalezieniem rozwiązań, które pozwolą Polsce stać się hubem logistycznym dla ukraińskiego eksportu zbóż i innych produktów rolnych.

 

Uroczysta inauguracja Agro & Food Security Forum
Jacek Piechota, Prezes Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej,
Sergii Feofilov - Dyrektor Generalny, UkrAgroConsult, Ukraina
Antonina Sklyarenko, Prezydent Zrzeszenia Producentó i Konsumentów Roślin Strączkowych Ukrainy

 

Rafał Romanowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w wystąpieniu powitalnym Agro & Food Security Forum.
Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

W bardzo bogatym programie konferencji Kurier Kolejowy, który był patronem medialnym wydarzenia, był szczególnie zainteresowany debatą nad aspektami logistycznymi polskiego wsparcia dla ukraińskiego eksportu i importu. Uczestników Forum w zawiłości gospodarki światowej borykającej się z konsekwancjami wojny w Ukrainie wprowadził Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja  w  wystąpieniu pt.: "Konsekwencje wojny dla europejskiej i światowej gospodarki, handlu i szlaków transportowych"

Rosja i Ukraina generują odpowiednio tylko 1,9 proc. i 0,3 proc. światowej wartości eksportu towarów, ale kraje te są największymi na świecie eksporterami poszczególnych grup towarów. Łącznie odpowiadają oto za 59 proc. światowego eksportu oleju słonecznikowego, 36 proc. światowego eksportu żelaza i stali niestopowej oraz 26 proc. światowego eksportu pszenicy.

 

Wystąpienie Janusza Piechocińskiego. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

Kilka krajów jest silnie uzależnionych od eksportu z Rosji i Ukrainy. 25 krajów ma wysoką zależność (to znaczy, że import z Rosji i Ukrainy stanowi ponad 50 proc. importu w danej grupie towarowej) od importu pszenicy, 24 kraje - od importu węgla, 16 - od importu gazu i 10 od importu ropy naftowej.

 Co najmniej 374 tys. firm na całym świecie polega na rosyjskich dostawcach. Podobnie co najmniej 241 tys. firm polega na dostawach z Ukrainy.

W Polsce funkcjonowało w 2020 r. ok. 16,5 tys. firm, w których co najmniej jeden współwłaściciel był Ukraińcem, a na Ukrainie działało ok. 1,2 tys. polskich podmiotów gospodarczych. Od lutego 2022 gwałtownie rośnie liczba ukraińskich firm w Polsce a znaczna cześć polskich inwestorów wycofała się z  Ukrainy.

Wojna drastycznie zachwiała nastrojami światowych przedsiębiorstw. Jeszcze w 2021 roku większość firm przewidywała, że kolejny rok przyniesie odbicie od kryzysu po pandemii. 94% badanych spodziewało się wzrostu eksportu, większość z nich planowała rozszerzenie działalności na nowe rynki – głównie chińskie i amerykańskie.

Wśród europejskich korporacji panuje dziś niepokój o wzrost cen energii. Najbardziej nerwowe nastroje panują w przedsiębiorstwach z krajów najbardziej zależnych od importu gazu z Rosji – Włoch (66%), Wielkiej Brytanii (62%) i Niemiec (52%). Cena i dostępność energii elektrycznej stała się największym wyzwaniem dla polskich firm przemysłowych.

Po inwazji na Ukrainę 44 proc. europejskich eksporterów twierdzi, że będzie dążyć do zwiększenia inwestycji w rozwój międzynarodowy w porównaniu z wcześniejszymi planami, prawdopodobnie w celu dywersyfikacji rynków, a nie wycofania się lub zmniejszenia ambicji eksportowych w następstwie wojny.

 

Uczestnicy panelu pt.:
“Nowy Jedwabny Szlak. Tworzenie alternatywnych globalnych łańcuchów dostaw produktów rolnych i żywnościowych” 
Moderator: Mykola Gorbachov, Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Producentów Zbóż.
Tymofij Murakhovskyi, Dyrektor Handlowy i Logistyczny, Koleje Ukraińskie.
Piotr Mikiel, Dyrektor Departamentu Transportu,
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.
Jacek Rutkowski, Członek Zarządu PKP Cargo S.A.
Piotr Pawłowski, Przewodniczący Rady Inrteresantów Portu Gdynia.
Jakub Koczara, Dyrektor Działu Handlowego, Zarząd Morskiego Portu Gdynia. 

 

Z  analiz w Panelu “Nowy Jedwabny Szlak. Tworzenie alternatywnych globalnych łańcuchów dostaw produktów rolnych i żywnościowych”  i  z wystąpienia Oleny Oleksij, Szefowej Komisji Prawa Transportowego w Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD) gdzie reprezentuje Koleje Ukraińskie, pt.:  „Alternatywne Korytarze Transportowe: Transkaspijski Międzynarodowy Szlak Transportowy (TITR) oraz TRACECA (Europa - Kaukaz - Azja). Techniczne aspekty współpracy pomiędzy kolejami normalno- i szerokotorowymi” uczestnicy Konferencji zapoznali się z aktualnymi wyzwaniami w międzynarodowym transporcie Azja Europa, Europa Afryka i Ukraina - Europa Zachodnia.

Przypomniano gigantyczny wzrosty frachtów we wszystkich galeziach transportu . Na przykład koszt wysyłki kontenera na transoceanicznych szlakach handlowych wzrósł w ciągu kolejnych 18 miesięcy po marcu 2020 r. aż siedmiokrotnie i ich konsekwencje dla światowej gospodarki na przykład zagrożenia wysoką inflacją. Gdy stawki frachtowe podwajają się, inflacja wzrasta o około 0,7 proc.. Co ważne, efekty tej korelacji są trwałe, osiągają szczyt po roku i utrzymują się do 18 miesięcy. Oznacza to, że wzrost kosztów transportu morskiego obserwowany w 2021 r. może w 2022 r. zwiększyć światowa i regionalną inflację o około 1,5 punktu procentowego.

 

Wystąpienie Oleny Oleksij, Szefowej Komisji Prawa Transportowego w Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD)

 

Szczegółowo omówiono udział Polski w eksporcie ukraińskich zbóż . W sierpniu br., eksport pszenicy drogą morską wyniósł około 290 tys. ton, a kukurydzy – ponad 110 tys. ton. We wrześniu br. eksport zbóż drogą morską będzie mniejszy. Obecnie, sprzedaż ziarna „pod porty” jest wyraźnie ograniczona a zapowiedzi usprawnienia funkcjonowania przeładunków granicznych, rozbudowa terminali zbożowych przy granicy czy w portach  natrafiają w realizacji na wielkie opóźnienia. Eksport zbóż na kołach do Niemiec jest w dalszym ciągu niewielki. Zawierane są natomiast kontrakty na dostawy kukurydzy na rynek niemiecki i słowacki w IV kwartale br.

Przywóz zbóż z Ukrainy wyraźnie osłabł, po otwarciu portów czarnomorskich. Omówiono funkcjonowanie i wykorzystanie dla usprawnienia wywozu produktów ukraińskich do Europy Zachodniej i Afryki W 2021 r. na rynku w Polsce funkcjonowały 43 terminale intermodalne. Ich łączna powierzchnia składowania wyniosła 228 528 TEU, a deklarowana roczna przepustowość ponad 9,6 mln TEU. Przedstawiono sytuację w 2021 i 2022 roku:

 

W kuluarach Forum nawiązanych zostało wiele dobrze rokujących relacji biznesowych. Fot. Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

 

W polskim eksporcie od spadku na poziomie -46% w marcu do wzrostu o 104% w miesiącu czerwcu. W imporcie z Ukrainy wzrost importu w marcu o 42 % w kwietniu wzrost o 80 % w czerwcu wzrost o 34%.

Za 6 miesięcy 2022  Polski export do Ukrainy wyniósł 3765 mln euro (+ 34,5%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Import z Ukrainy do RP 2880 mln euro wzrost +57%. W roku 2021 osiągnęliśmy największe jak dotąd wyniki handlu Obroty 12,5 mld euro ( +40%) Polski export 7,5 mld euro ( + 25%) import z UA –ponad 5 mld euro (+70%) .

Wojna znacząco zmienia strukturę w wymianie handlowej i trzeba na nowo dostosować trasy transportowe, przejścia graniczne , terminale i technikę transportowa do nowych potrzeb. Rownolegle wskazano na pilność usprawnienia współpracy służb granicznych, weterynaryjnych i fitosanitarnych.

 

Do zobaczenia za rok, na kolejnym w Warszawie Agro & Food Security Forum