InnoTrans 2022: SYSTRA i STRADAL zaprezentują Slab Track, tor bezpodsypkowy nowej generacji.

InnoTrans 2022: SYSTRA i STRADAL zaprezentują Slab Track, tor bezpodsypkowy nowej generacji.

19 września 2022 | Źródło: SYSTRA / Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Na targach InnoTrans w Berlinie francuskie firmy SYSTRA i STRADAL (specjalizujące się w prefabrykowanych konstrukcjach żelbetowych) zaprezentują wspólnie opracowaną nową konstrukcję torów bezpodsypkowych, która nadaje się do wszystkich typów linii, od szybkich i podmiejskich po towarowe. 
 

Fot. SYSTRA

 

Wiele krajowych lub regionalnych linii kolejowych w całej Europie ale także na całym świecie musi zostać poddanych regeneracji lub odnowieniu w celu utrzymania ich zdolności operacyjnej. Działania te wymagają znacznych inwestycji ze strony władz transportowych i zarządców infrastruktury. Do dyspozycji mają oni kilka rozwiązań technicznych torów podsypkowych, które stanowią większość obecnych sieci kolejowych, oraz technikę konwencjonalnych torów bezpodsypkowych.

Aby sprostać tej potrzebie, jak również potrzebie budowy nowych linii, przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii środowiskowych, SYSTRA i STRADAL wspólnie opracowały nową generację niskoemisyjnych betonowych torów bezpodsypkowych, Slab Track (tor płytowy). To innowacyjne rozwiązanie, produkowane we Francji i unikalne na skalę światową, oferuje zdaniem pomysłodawców liczne korzyści w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji. Oferuje ono korzystniejszy efekt finansowy niż rozwiązania techniczne dostępne na rynku.

 

Fot. SYSTRA

Tor płytowy jest przeznaczony dla wszystkich linii kolejowych, w tym linii dużych prędkości, zarówno dla transportu pasażerskiego jak i towarowego.
Jest to jedyny tor bezpodsypkowy zaprojektowany z całkowicie prefabrykowaną niskoemisyjną konstrukcją żelbetową, o niskim wpływie na środowisko. Szerokość toru jest mniejsza (2,5 metra w porównaniu do 4 metrów w przypadku toru podsypkowego) i przed montażem torów nie jest wymagana renowacja peronu.

Układanie torów wymaga minimalnego przygotowania istniejącej podbudowy, ponieważ zintegrowany system regulacji umożliwia kompensację osiadania torów nawet o 100 mm. Dzięki prześwitowi konstrukcyjnemu 100 mm pomiędzy płytami a podłożem możliwy jest skuteczny drenaż i ograniczone jest zamulanie toru. Proponowana konstrukcja ma takie same parametry przepuszczalności jak tradycyjny tor podsypkowy, co eliminuje konieczność modyfikacji istniejących struktur hydrotechnicznych.

 

Fot. SYSTRA

 

Montaż nowego toru nie wymaga uszczelniania płyt i może być przeprowadzony przez konwencjonalne dźwigi, co optymalizuje czas i koszt prac. Systemy mocowań szyny są tymi powszechnie stosowanymi w torach bezpodsypkowych. Wysoką dostępność toru zapewnia zmniejszona potrzeba konserwacji. Jego stan monitorują również czujniki podłączone do odpowiednich urządzeń.