Straż Ochrony Kolei uczestniczyła w ćwiczeniach pk. „Gaspol 2022”

Straż Ochrony Kolei uczestniczyła w ćwiczeniach pk. „Gaspol 2022”

19 września 2022
PODZIEL SIĘ

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wzięli udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych pod kryptonimem „Gaspol 2022”, które odbyły się 15 września 2022 roku na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Straż Ochrony Kolei uczestniczyła w ćwiczeniach pk. „Gaspol 2022”
Fot. SOK

Czwartkowe ćwiczenia zorganizowane zostały na terenie miasta Sędziszów oraz w miejscowościach Pawłowice i Krzelów. W realizację scenariusza zaangażowane zostały m.in. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Jędrzejowa, Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Kielc i Skarżyska, Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego, Policja oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Straż Ochrony Kolei reprezentowali funkcjonariusze z Komendy Regionalnej SOK w Kielcach.  

Zgodnie ze scenariuszem manewrów, kluczowym zdarzeniem było rozszczelnienie instalacji LPG na terminalu gazu płynnego na zakładzie dużego ryzyka, w którym magazynowane i przetwarzane są paliwa oraz prowadzony jest ich transport komunikacją drogową i kolejową. Podczas ćwiczeń zostały zrealizowane m.in. epizody dotyczące wypadku kolejowego w miejscowości Pawłowice oraz pożaru lasu w miejscowości Krzelów. Do zadań funkcjonariuszy SOK należało m.in. zabezpieczenie obszaru kolejowego, w tym także przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A, w pobliżu których prowadzone były ćwiczenia.

Warto podkreślić, że organizacja tego typu manewrów, zakładających różne scenariusze zdarzeń, jest doskonałym treningiem dla wszystkich zaangażowanych w ćwiczenie służb i instytucji, działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.   

Organizatorem tegorocznych ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Jędrzejowie.