Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił dwa konkursy tematycznie związane z regionalną koleją.

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił dwa konkursy tematycznie związane z regionalną koleją.

20 września 2022 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Fot. Łódzka Kolej Aglomeracyjna

 

Wzorem roku ubiegłego, również w tym roku Marszałek Województwa Łódzkiego - Pan Grzegorz Schreiber ogłosił dwa konkursy tematycznie związane z koleją: Konkurs Plastyczny pn. "Kolejowe EKO-Łódzkie, skierowany do Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz dzieci Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie województwa łódzkiego i Konkurs Fotgraficzny pn.: „Kolejowe Łódzkie”, skierowany do pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub osób fizycznych przebywających na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego. 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

I. Konkurs Plastyczny pn.: „Kolejowe EKO-Łódzkie”

Cele konkursu

 • promocja kolei jako ekologicznego środka transportu
 • uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej
 • utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu
 • poszerzanie wiedzy na temat elektrycznych i hybrydowych pojazdów kolejowych Województwa Łódzkiego oraz ekologii wśród młodzieży szkolnej
 • promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dzieci Uchodźców z Ukrainy

Uczestnicy konkursu

Uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego oraz dzieci Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie województwa łódzkiego, reprezentowani i zgłoszeni do udziału w Konkursie przez rodziców/prawnych opiekunów lub nauczycieli, którzy przesłali Pracę Konkursową w jednej z trzech kategorii wiekowych:

 • I kategoria wiekowa 6-10 lat lub klasy I-IV szkoły podstawowej,
 • II kategoria wiekowa 11-15 lat lub klasy V-VIII szkoły podstawowej,
 • III kategoria wiekowa 16-17 lat lub klasa I – II szkoły ponadpodstawowej;

Pula nagród rzeczowych ufundowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną sp. z o.o. o wartości 2 550 zł.

Warunki udziału w konkursie

Praca plastyczna powinna być wykonana techniką dowolną (płaską) w formacie A4 lub A3 z uwzględnieniem, tematyki kolejowej przedstawiającej ekologiczny - elektryczny lub hybrydowy tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO S.A.)

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu plastycznego, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Kolejowe EKO-Łódzkie

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

II. Konkurs Fotograficzny pn.: „Kolejowe Łódzkie”

Cele konkursu

 • promocja kolei jako ekologicznego środka transportu
 • uchwycenie piękna kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody oraz infrastruktury kolejowej
 • utrwalanie znaczenia kolei jako jednego z podstawowych środków zrównoważonego transportu
 • promowanie kolei jako atrakcyjny i przyjazny środowisku środek transportu
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej

Uczestnik konkursu

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub osób fizycznych przebywających na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego

Warunki udziału w konkursie

 • zdjęcia Konkursowe muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu tj. przedstawiać tabor Województwa Łódzkiego (Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. i POLREGIO sp. z o. o.);
 • w ramach Konkursu uczestnicy muszą wykonać samodzielnie Zdjęcie aparatem fotograficznym lub smartfonem, które nie może być nigdzie wcześniej publikowane i nagrodzone w innych konkursach,
 • ze zgłoszeniem należy przesłać Zdjęcie Konkursowe zapisane w formacie *JPG – w najlepszej dostępnej dla aparatu/smartfonu jakości (rozdzielczości), lecz nie mniejszej niż 1280 x 720;

Zgłoszenia udziału w konkursie i Zdjęcia Konkursowe należy nadsyłać w terminie do 15 listopada 2022 r. do godziny 12.00.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe wy wysokości:

 • I miejsce - 1200,00 zł brutto
 • II miejsce - 900,00 zł brutto
 • III miejsce - 800,00 zł brutto
 • 5 wyróżnień – 100 zł brutto (za każde wyróżnienie)

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu fotograficznego, regulamin konkursu i formularz konkursowy dostępne są pod adresem: 

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny Kolejowe Łódzkie

Zgłoszenia udziału w konkursach oraz prace konkursowe należy nadsyłać zgodnie z regulaminami w terminie do 15 listopada 2022 r. do godziny 12.00.

ZAPRASZAMY!!!