Dzień bez samochodu z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Dzień bez samochodu z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

20 września 2022 | Źródło: Łódzka Kolej Aglomeracyjna
PODZIEL SIĘ

Corocznie, w dniu 22 września obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Łódzka Kolej Aglomeracyjna po raz kolejny włączyła się w tę proekologiczną kampanię, przygotowując dla swoich pasażerów ofertę specjalną. W najbliższy czwartek będzie można korzystać z nieodpłatnych przejazdów pociągami spółki na terenie województwa łódzkiego. Za bilet nie zapłacą pasażerowie posiadający ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu. Podróżować nieodpłatnie mogą również towarzyszące im osoby- maksymalnie tyle, na ile zarejestrowany jest samochód.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Dzień bez Samochodu jest zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Mobilności, którego celem jest zachęcenie mieszkańców miast do podróżowania przyjazną dla środowiska komunikacją zbiorową. Łódzka kolej jest przewoźnikiem, dla którego ekologia jest jednym z priorytetów. Pociągi ŁKA są zasilane energią elektryczną, dlatego nie emitują spalin i substancji szkodliwych dla otoczenia. Spółka kieruje się troską o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii i ochronę klimatu. Po wprowadzeniu rekuperacji i eco-drivingu, kolejnym kierunkiem działań jest całkowite przejście na zasilanie z Odnawialnych Źródeł Energii oraz produkcja zielonej energii nietrakcyjnej na własne potrzeby, przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych.

W 2022 r. udział OZE w źródłach pochodzenia energii trakcyjnej dostarczanej do ŁKA przez PKP Energetyka wynosi 30%.

 

Źródło: Łódzka Kolei Aglomeracyjna

 

Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się pod linkiem:

https://lka.lodzkie.pl/Oferty-specjalne-i-pozataryfowe/

 

Natomiast 25 września br. zapraszamy do odwiedzenia mobilnego stoiska ŁKA podczas Dni Otwartych w Zajezdni Muzealnej Brus przy ul. Konstantynowskiej 115 w Łodzi - wydarzenia, odbywającego się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.