Mutares zakupił spółkę Arriva Bus Transport Polska

Mutares zakupił spółkę Arriva Bus Transport Polska

27 września 2022 | Źródło: Arriva Polska
PODZIEL SIĘ

Mutares - międzynarodowy inwestor finansowy, zarządzający między innymi spółkami sektora motoryzacyjnego oraz mobilności zakupił spółkę Arriva Bus Transport Polska oraz duński i serbski oddział Arrivy. Umowę podpisano wczoraj (26.09.2022r.) w godzinach wieczornych.

  

Fot. Arriva

 

Arriva w Polsce oferuje usługi transportu pasażerskiego autobusowego (Arriva Bus Transport Polska) oraz kolejowego (Arriva RP). Na polskim rynku działa od prawie 15 lat. Spółka autobusowa świadczy usługi na Pomorzu i Kujawach oraz obsługuje transport miejski w Warszawie zaś kolejowa wykonuje przewozy pasażerskie na liniach niezelektryfikowanych województwa kujawsko-pomorskiego, realizując blisko 40% połączeń w tym regionie. Fundamentem działania przewoźnika jest jakość i efektywność świadczonych usług, bezpieczeństwo klientów i pracowników oraz uczestniczenie w życiu lokalnych społeczności. To co ją wyróżnia, to wysoka jakość oferowana podróżnym.  Połączenia kolejowe realizowane w województwie kujawsko-pomorskim są w ścisłej czołówce najlepiej ocenianych połączeń w Polsce.

Podpisana dziś umowa sprzedaży dotyczy wyłącznie części transportu autobusowego. Spółka Arriva RP, działająca na rynku kolejowym, pozostaje w strukturach grupy Arriva.

Nowy właściciel Arriva Bus Transport zamierza nie tylko utrzymać dotychczas realizowany portfel usług i połączeń autobusowych, ale także rozszerzyć działalność i tym samym wzmocnić pozycję firmy na rynku usług transportowych. Zespół Mutares ma duże doświadczenie operacyjne w branży i planuje wykorzystać swoją wiedzę w zakresie przetargów na pozyskanie kolejnych kontraktów w sektorze usług publicznych.

Transakcja, będąca elementem międzynarodowej ekspansji Mutares jest szansą na wzrost zasobów i możliwości firmy, a co za tym idzie jest również szansą dla obecnych i przyszłych jej pracowników. 

Zakończenie procesu przejściowego wydzielenia spółek i przejęcia biznesu autobusowego przez Mutares przewidziane jest na przełom roku. 

Jak wspomniano powyżej, spółka kolejowa nadal pozostaje w strukturach Arrivy. Ogłoszona w poniedziałek decyzja marszałka województwa kujawsko-pomorskiego o powierzeniu jej  świadczenia usług kolejowych w województwie na kolejne 8 lat pozwala patrzeć na działalność Arrivy w Polsce w długoterminowej perspektywie, gwarantującej jej stabilne funkcjonowanie i dalszy rozwój.