Porozumienie UTK z litewskim organem ds. bezpieczeństwa transportu

Porozumienie UTK z litewskim organem ds. bezpieczeństwa transportu

28 września 2022 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podpisał porozumienie z Dyrektorem litewskiego organu ds. bezpieczeństwa transportu – Lietuvos Transporto Saugos Administracija. Dokument określa zasady współpracy w odniesieniu do wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie do obrotu dla pojazdów poruszających się do stacji granicznych na linii kolejowej łączącej Polskę i Litwę.

Porozumienie UTK z litewskim organem ds. bezpieczeństwa transportu
Fot. Urząd Transportu Kolejowego

Podpisane porozumienie dotyczy transgranicznej linii kolejowej nr 51 Trakiszki – Mockava. Określa ono zasady współpracy w zakresie różnych zadań krajowych organów ds. bezpieczeństwa Polski (Prezes Urzędu Transportu Kolejowego) i Litwy (Lietuvos Transporto Saugos Administracija). Ustalenia ujęte w dokumencie są niezbędne dla sprawnego prowadzenia działań nadzorczych nad infrastrukturą kolejową łączącą Polskę i Litwę, a także nad operującymi na niej przewoźnikami.

Ze strony UTK, porozumienie podpisał dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK, natomiast ze strony litewskiej Genius Lukošius, Dyrektor Lietuvos Transporto Saugos Administracija.

„Porozumienie z litewskim organem ds. bezpieczeństwa transportu to ważny krok w zacieśnianiu współpracy w zakresie polskiego i litewskiego transportu kolejowego. Linia kolejowa z Trakiszek do Mockavy to jedyny szlak kolejowy, który łączy te oba kraje, stąd niezbędne jest precyzyjne określenie zasad dalszych wspólnych działań przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zarówno towarowego, jak i pasażerskiego” – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

„Bardzo cieszy mnie podpisanie porozumienia z naszym polskim odpowiednikiem. Współpraca litewsko-polska w zakresie transportu kolejowego nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej. Podpisane dzisiaj porozumienie otwiera drogę do dalszego rozwoju przewozów przez wspólną granicę” – podkreślił Genius Lukošius, Dyrektor Lietuvos Transporto Saugos Administracija.

Warunkiem wydania certyfikatu lub zezwolenia do stacji granicznej będzie oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu stosownych wymagań (dla certyfikatów wynikają one przede wszystkim z Miejscowych Porozumień Granicznych, zaś w przypadku pojazdów to posiadanie radia, rejestratora prawnego oraz zgodność pojazdu z trasą). W zakresie nadzoru porozumienie określa m.in. zasady wymiany informacji o podmiotach wymagających wspólnego nadzoru, sposób i warunki wzajemnego informowania się o planach dotyczących nadzoru, a także o wynikach działań nadzorczych.

Podpisanie porozumienia wynika z filaru technicznego IV pakietu kolejowego. Zgodnie z nim, współpraca i koordynacja w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami kolejowymi i zarządcami infrastruktury kolejowej prowadzącymi działalność transgraniczną musi być przedmiotem pisemnego porozumienia. Dodatkowo zasady ważności na liniach transgranicznych jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych również mogą być przedmiotem takiego porozumienia.